پلتفرم معاملاتی فارکس

سندرم های معاملاتی

ساده ترین راه رشد برای من آن است که خودم را در محاصره افراد باهوش تر از خودم قرار دهم

مدل استوار انتخاب سبد سرمایه تحت محدودیت های کاردینالیتی، هزینه معاملاتی و حداقل مقدار خرید و حل مدل با الگوریتم اجتماع ذرات

مسئله انتخاب سبد سرمایه یک مسئله بسیار مهم در مباحث مالی به شمار می آید. اینکه بتوان شرایط بازار بورس را در مدل انتخاب سبد سرمایه لحاظ کرد، بسیار حائز اهمیت است. در این پایان نامه عوامل مهمی چون محدودیت کاردینالتی، هزینه معاملاتی و حداقل مقدار خرید را همزمان به مدل انتخاب سبد سرمایه اضافه کردیم تا مسئله به شرایط واقعی نزدیک تر شود. یکی دیگر از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در رسیدن به جواب بهینه انتخاب سبد سرمایه، عدم قطعی بودن پارامترهای مدل است. برای روبرو شدن با عدم قطعیت در پارامترها رویکردهای متفاوتی استفاده می گردد که مهم ترین آن ها آنالیز حساسیت، برنامه ریزی احتمالی و بهینه سازی استوار است. در این پایان نامه از روش بهینه سازی استوار برای مدل سازی استفاده شد. با توجه به محدودیت های حداقل مقدار خرید و کاردینالتی، مسئله به یک مسئله عدد صحیح مختلط تبدیل می شود و با روش های دقیق نمی توان مسئله را حل کرد. به همین دلیل در این پایان نامه از روش فرا ابتکاری برای حل سندرم های معاملاتی مسئله استفاده شد. برای اینکه بتوان تأثیر نوع مجموعه تعریف شده برای پارامترهای غیر قطعی را بر سبد سرمایه بهینه نشان داد و با یکدیگر مقایسه کرد، در این پایان نامه از دو نوع مجموعه عدم قطعیت برای پارامترها، کاردینالتی و مجموعه نرم معرفی شده توسط برتسیماز استفاده شد. در نهایت نیز مدل های مختلف انتخاب سبد سرمایه، با توجه به مجموعه عدم قطعیت مختلف با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مرز کارای حاصل از همتای استوار با توجه به مجموعه عدم قطعیت با محدودیت کاردینالتی در یک سطح یکسان از ضمانت احتمالی و بازدهی مورد انتظار نسبت به همتای استوار بر طبق مجموعه d-norm ریسک بالاتری را نشان می دهد. همچنین اینکه همتای استوار با توجه به مجموعه عدم قطعیت d-norm در یک سطح یکسان، از ضمانت احتمالی عملکرد مناسب تری داشته، به عبارتی می توان گفت که در مقایسه با دیگر مدل استوار تغییرات ریسک کمتری را نشان می دهد و از استواری بالاتری برخوردار است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

بازنگری و بهینه ­سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونه­ای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه­ های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه ­سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی سندرم های معاملاتی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه می­نماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزی.

مدل ریاضی استوار فازی انتخاب سبد پروژه و حل آن بااستفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه

هدف از انتخاب سبد پروژه های گازرسانی، انتخاب یک مجموعه پروژه از میان پروژه­های کاندید است؛ به­طوری­که معیارهای مهم مدنظر سازمان با لحاظ محدودیت­ها تا حد امکان مطلوب شود. در این پژوهش چنین انتخابی با یک مشکل اساسی روبه­رو است. با توجه به ابهام موجود در تعیین برخی پارامترهای پژوهش، آن ها در قالب اعداد فازی لحاظ و به منظور افزایش استواری جواب ها، از روش استوار فازی استفاده می شود. جواب حاصل از روش.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر سندرم های معاملاتی بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد سندرم های معاملاتی ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

بازنگری و بهینه ­سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونه­ای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه­ های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه ­سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه می­نماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزی.

استفاده از مدل ریاضی بهینه‌سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه

مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می­گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل.

حل مسائل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله به کمک الگوریتم ژنتیک

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می شود. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها عدد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل می باشد.

سندرُم صف نشینی در بازار سهام

برخی از تحلیل‌گران معتقدند بازار سهام ایران به سندرُم صف نشینی دچار است و صف‌ها خیلی سریع طویل می‌شوند.

سندرُم صف نشینی در بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینی بورس امروز –سه‌‌شنبه 9 شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.

دیروز شاخص کل با ریزش 49 هزار واحدی یک سقوط تاریخی را ثبت کرد و در رقم یک میلیون و 523 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز 13 هزار و 141 واحد پائین آمد و در رقم 454 هزار و 369 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 692 واحد افت کرد و به رقم 22 هزار و 111 واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 56 نماد رشد قیمت و 430 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، سندرم های معاملاتی 11 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 88 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز دوشنبه در بورس شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، بیسکوئیت گرجی (غگرجی) و کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون)، مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) و تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای سکرد (سیمان کردستان)، وتوکا (سرمایه گذاری توکا فولاد) و وتوصا (گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)، فرابورس ایران (فرابورس) و مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس) بیشترین کاهش قیمت را سندرم های معاملاتی داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد عرضه 2 هزار و 91 میلیارد تومانی بسته شد که بیشترین رقم در 53 روز کاری اخیر از 12 خرداد تاکنون است.

پیش بینی بورس

افزایش ارزش صف‌های فروش

در پایان معاملات دوشنبه 349 نماد صف فروش و 22 نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 10 درصد افت کرد و در رقم 526 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز 526 درصد افزایش یافت و 2 هزار و 617 میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها

در روز دوشنبه شرکت نفت سپاهان (شسپا) با صف‌ خرید 283 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از شسپا، نمادهای مدیریت (سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشور) و کرازی (کارخانجات تولید شیشه) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به شپنا (پالایش نفت اصفهان) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 172 میلیارد تومانی داشت.پس از شپنا، شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و شتران (شرکت پالایش نفت تهران) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس

پیش بینی بورس امروز

دوشنبه روز سقوط بازار بود و چند رکورد ثبت سندرم های معاملاتی شد. شاخص کل بیشترین سقوط در 9 ماه گذشته را ثبت کرد و شاهد بیشترین خروج نقدینگی حقیقی در 8 ماه اخیر بودیم.

88 درصد نمادهای بازار کاهش قیمت داشتند و شاخص هم وزن 13 هزار و 141 واحد افت کرد. بسیاری از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار نیز قرمزپوش شدند و صف‌های فروش چند میلیارد تومانی داشتند.

فارس، فملی، فولاد، کگل، شستا، کچاد، وغدیر، پارسان، تاپیکو، وامید، شپنا، پارس، وبملت، شپدیس، ومعادن، نوری، فخوز، رمپنا، شتران، خودرو و وتجارت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. از سوی دیگر در پایان معاملات 349 نماد صف فروش داشتند. شپنا بیشترین صف فروش را داشت و پس از آن شستا، شتران، خساپا، وبملت، فرابورس، خودرو، شبریز، وتجارت، کمرجان، وپارس، وبصادر، خپارس، دی، خبهمن، پارسان، خگستر، نوری، کاما و حکشتی در رتبه‎‌های بعدی قرار داشتند.

بنابراین روندهای درونی بازار همگی منفی بودند. برخی از تحلیل‌گران اتفاق دیروز را رفتاری هیجانی تلقی کردند و معتقدند بازگشایی شبندر موجب طویل شدن صف‌های فروش و تقاضا برای این سهام بنیادی شده است. برخی دیگر معتقدند بازار سهام ایران به سندرُم صف نشینی دچار است و صف‌ها خیلی سریع طویل می‌شوند.

برخی نیز با انتقاد از عملکرد مدیریت عملیات بازار سهام معتقدند نباید در شرایطی که شاخص کل در محدوده سطح مقاومت قرار گرفته شبندر بازگشایی می‌شد. گروهی دیگر نیز به روند نزولی قیمت دلار اشاره کردند و آن را عامل نزول قیمت‌ها دانستند. دیگر ناظران و تحلیل‌گران بازار، علاوه بر این دو علت، انتشار 3 خبر منفی را از عوامل نزول قیمت‌ها می‌دانند. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن، قطعی برق صنایع در زمستان و احتمال کاهش دستوری قیمت تولیدات صنایع سیمانی و فولادی منتشر شده است.

بنابراین با توجه وضعیت کلی بازار به نظر می‌رسد صف‌های فروش دیروز به معاملات امروز نیز سرریز کند و تا وقتی این صفوف جمع نشود روند شاخص‌ها همچنان نزولی باشد.

سندرم یکشنبه های سیاه و خاکستری

بازار همچنان درگیر با نوسانات دلار!

طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با انتقال بخشی از تقاضای روز.

رشد شاخص به لطف افزایش قیمت دلار!

رشد شاخص به لطف افزایش قیمت دلار!

با تداوم معاملات دلار در سقف کانال ۳۲۰ هزار ریال و با وجود ریزش قیمت ک.

سمت تقاضا جان گرفت.

سمت تقاضا جان گرفت.

بورس تهران معاملات دومین روز هفته را در شرایطی متعادل و با رگه های منف.

معاملات کم رمق بورس در نخستین روز هفته

معاملات کم رمق بورس در نخستین روز هفته

معاملات بورس تهران در ادامه روند کم‌رمق هفته گذشته در حالی متعادل و کم.

فروشندگان کمی عقب نشستند.

فروشندگان کمی عقب نشستند.

بورس تهران معاملات آخرین روز هفته را سندرم های معاملاتی در حالی کم حجم و متعادل و با نوسا.

حرکت محتاطانه شاخص بورس.

حرکت محتاطانه شاخص بورس.

طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با انتقال بخشی از عرضه‌های رو.

ریزش یکپارچه بورس.

ریزش یکپارچه بورس.

طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته جاری با وجود افزایش نرخ کا.

نگاه بورس به تحولات برجامی.

نگاه بورس به تحولات برجامی.

بورس تهران آخرین روز معاملاتی هفته گذشته را در حالی متعادل و کم حجم آغ.

پاسخ به سوالات بورسی شما

Bourse24 Ads 32

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل

آدرس : تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶، کدپستی ١۴٣٣٧١۴٣٨١

پیامک بورس24 : 30008449

مجوزها

شماره شاپا : 2251-6883

سخن بزرگان

ساده ترین راه رشد برای من آن است که خودم را در محاصره افراد باهوش تر از خودم قرار دهم

سندروم فومو و تاثیر آن در معاملات بورس ؟

سندروم فومو و تاثیر آن در معاملات بورس ؟

در فرهنگ لغت سندرم های معاملاتی اکسفورد، سندروم فومو FOMO دارای معانی متنوع ایست: نوعی اضطراب اجتماعی – نوعی نگرانی اجباری به علت ترس از از دست دادن یک فرصت یا رویداد لذت بخش !

دسترسی به محتوای اشتراک ویژه
رایگان برای خریداران خدمات تضمینی

جهت اطلاع از روند،وضعیت،اخبار و رویدادهای بازار مطالب زیر را مطالعه فرمائید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

1- خدمات عموی ( عضویت عادی با ثبت نام در سایت ) شامل :

الف ) مطالب عمومی سایت ( رایگان )

ب ) کانال رسمی بورسیران در تلگرام

ج ) کانال پشتیبانی بورسیران در تلگرام

2- خدمات ویژه شامل :

الف ) اشتراک ویژه : دسترسی فوری به اطلاعات، تحلیلهای ویژه بورسیران ( رایگان برای خریداران خدمات تضمینی )

ب ) فیلترهای هوشمند بورسیران : ( 7 فیلتر کاربردی برای معامله گران روزانه )

ج ) طرح خرید اعتباری بورسیران : خرید آنی هر یک از خدمات بورسیران را آنی با 50 % تخفیف !

3 – خدمات تضمینی : تضمینی سود تعهد شده ( عودت وجه در صورت عدم تحقق درصد رشد تضمین شده )، بسته آموزشی کاربردی ( 17 فایل آموزشی تابلو خوانی و معامله گری )،پشتیبانی اختصاصی و آنلاین در طول بازار شامل :

الف ) سیگنال فوق العاده تضمینی : تضمین 50 % سود در 20 روز بازار

ب ) سیگنال هوشمند تضمینی : تضمین 100 % سود در 30 روز بازار

سندرم رمزی هانت چیست؟ آنچه باید درباره بیماری جاستین بیبر بدانید

سندرم رمزی هانت یک بیماری عصبی ناشی از ویروس واریسلا زوستر است. همان ویروسی که موجب بیماری آبله مرغان در کودکان و زونا در بزرگسالان می‌شود. در افراد مبتلا به این سندرم، اعتقاد بر این است که ویروس، عصب صورت نزدیک گوش داخلی را آلوده می‌کند و همین مسئله منجر به تحریک و تورم عصب می‌شود.

سندرم رمزی هانت چیست؟ آنچه باید درباره بیماری جاستین بیبر بدانید

جاستین بیبر، خواننده مشهور کانادایی روز شنبه اعلام کرد که به یک بیماری نادر مبتلا شده که نیمی از صورت او را فلج کرده است.

به گزارش یورونیوز، سندرمی که «رمزی هانت» نامیده می‌شود و آن‌طور که بیبر در صفحه اینستاگرام خود نوشته باعث شده ویروس به عصب‌های گوش و اعصاب صورت او حمله کند و حالا این خواننده محبوب نوجوانان نمی‌تواند با یک چشم خود پلک بزند و حتی نیمی از صورت او توانایی لبخند زدن را هم از دست داده است.

سندرم رمزی هانت چیست؟
اما سندرم رمزی هانت چیست و چه عواقب و اثراتی روی سلامتی انسان می‌گذارد؟

سندرم رمزی هانت یک بیماری عصبی ناشی از ویروس واریسلا زوستر است. همان ویروسی که موجب بیماری آبله مرغان در کودکان و زونا در بزرگسالان می‌شود. در افراد مبتلا به این سندرم، اعتقاد بر این است که ویروس، عصب صورت نزدیک گوش داخلی را آلوده می‌کند و همین مسئله منجر به تحریک و تورم عصب می‌شود. این بیماری عمدتا بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در موارد نادری در کودکان نیز مشاهده شده است.

این ویروس می‌تواند برای تمام عمر و حتی مدت‌ها پس از بهبودی از آبله مرغان در بدن انسان باقی بماند و ناگهان دوباره بیدار شود و اعصاب صورت را تحریک و ملتهب نماید.

دکتر آنا والد متخصص بیماری‌های عفونی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در این رابطه به نیویورک تایمز می‌گوید: «مسیر اعصابی که از صورت شما عبور می‌کنند، یک راه بسیار باریک در میان کانال‌هایی استخوانی است و زمانی هم که دچار التهاب می‌شوند، متورم شده و این عصب‌ها توانایی انجام وظایف خود را از دست می‌دهند.»

علائم رمزی هانت چیست؟
این بیماری مردان و زنان را به یک اندازه درگیر می‌کند و می‌تواند منجر به فلج در یک طرف صورت و پدید آمدن راش‌های دردناک و تاول دار شود. این بیماری در افراد مسن‌تر شایع‌تر است و برخی از بیماران تغییراتی را در شنوایی خود تجربه می‌کنند، ممکن است صدا‌هایی را در یک گوش بلندتر از گوش دیگر درک کنند یا دچار وزوز گوش (زنگ مزمن در گوش) یا حتی ناشنوایی در یک گوش شوند. درد گوش و صورت معمولا بخشی از این سندرم است و برخی از بیماران ممکن است از سرگیجه رنج ببرند.

به صورت کلی علائم این بیماری شامل درد شدید گوش، به ویژه در پرده، مجرا و لاله گوش است. همچنین این احساس در زبان، سقف دهان در قسمتی که عصب آسیب‌دیده آن سمت سندرم های معاملاتی قرار دارد مشاهده می‌شود.

سرگیجه، کاهش شنوایی در یک طرف، ضعف در یک طرف صورت که باعث مشکل در بستن یک چشم می‌شود و همچنین مشکل در غذا خوردن که باعث افتادن غذا از گوشه ضعیف دهان می‌شود از دیگر عوارض و علائم این بیماری است.

از هر ۱۰ هزار نفر تنها ۵ تا ۱۰ نفر هر سال به سندرم رمزی هانت مبتلا می‌شوند. دکتر ولید جاوید، مدیر پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان مانت ساینای نیویورک در این رابطه به نیویورک تایمز می‌گوید: «این بیماری است که ممکن است هر کسی به آن مبتلا شود، اما مریضی نیست که مردم از آن بترسند.»

چرا نام این بیماری «رمزی هانت» است؟
این سندرم به طور رسمی به عنوان هرپس زوستر اوتیکوس شناخته می‌شود. با این حال نام رایج‌تر آن از متخصص مغز و اعصاب «جیمز رمزی هانت» می‌آید که نخستین بار این بیماری را توصیف کرد.

به گفته محققان ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا افراد مبتلا به این سندرم تشخیص دقیق را دریافت کنند. دکتر ولید در این رابطه می‌گوید: «پزشکان معمولا با شناسایی تاول‌های کوچکی که در گوش بیمار ظاهر شده‌اند سندرم رمزی هانت را تشخیص می‌دهند. با این حال این بیماری بسیار مبهم است و می‌تواند علائمی مشابه با فلج بل داشته باشد و در مواردی هم به فلجی صورت بینجامد.»

سندرم رمزی هانت چگونه درمان می‌شود؟
دکتر مایکل آیسون، استاد بیماری‌های عفونی در دانشکده پزشکی نورث وسترن فاینبرگ، در این رابطه به نیویورک تایمز می‌گوید: «اکثر افرادی که رمزی هانت دارند بهبودی کامل پیدا می‌کنند، اگرچه مدت زمان بیماری می‌تواند متفاوت باشد.

او در ادامه در خصوص طول درمان می‌افزاید: «برخی افراد، هفته‌ها طول می‌کشد و بهبودی برخی ممکن است، ماه‌ها به طول بینجامد، اما در موارد نادر، فلج صورت یا کاهش شنوایی می‌تواند دائمی باشد.»

پزشکان معتقدند که دارو‌های ضد التهابی قوی مانند پردنیزون و همچنین دارو‌های ضد ویروسی مثل آسیکلوویر یا والاسیکلوویر می‌تواند در فرآیند درمان مفید باشند.

همچنین گاهی هم استروئید‌ها برای کاهش درد استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات اگر درد حتی با استروئید‌ها نیز ادامه پیدا کند، مسکن‌های قوی نیز مورد نیاز است. در شرایطی که صورت ضعیف باشد، برای جلوگیری از آسیب به قرنیه (ساییدگی قرنیه) و در صورت بسته نشدن کامل چشم، از یک چسب چشم استفاده می‌شود. برخی افراد ممکن است از روان کننده مخصوص چشم در شب و از اشک مصنوعی در روز برای جلوگیری از خشک شدن چشم نیز استفاده کنند.

دکتر ولید می‌گوید که ممکن است برای برخی از بیماران استروئید تجویز شود. او گفت که فیزیوتراپی معمولاً برای بیماران توصیه نمی‌شود، اما مضر نخواهد بود.

جاستین بیبر در بخشی از پست اینستاگرامی خود گفته بود که تمرینات صورت را به عنوان بخشی از فرآیند درمان خود پی می‌گیرد. این خواننده کانادایی در این خصوص گفت: «باید بروم استراحت کنم، تا بتوانم صورتم را به جایی که باید باشد برگردانم.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا