پلتفرم معاملاتی فارکس

یک شاخص ساده «نرم» استراتژی

شهروندآنلاین 8 مرداد 01

یک شاخص ساده «نرم» استراتژی

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، شاخص های ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، لجستیک، مشتری، تامین کننده، استراتژی، مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

مقدمه

در بخش قبلا چگونگی ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و مدل SCOR شرح داده شد. در این بخش مدل های دیگر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرح داده خواهد شد.

مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

این مدل در تلاش برای برطرف سازی برخی نواقص روش های حسابداری سنتی در ارتباط دهی شاخص های مالی به عمکلرد عملیاتی به وجود آمده است. این روش فرآیندها را به عمل های جدا و واحد می شکند و منابع لازم مانند زمان و هزینه برای هر عمل را تخمین می زند. هزینه ها بر اساس هر واحد هزینه ای اختصاص داده می شوند نه بر اساس روش های سنتی حسابداری هزینه[۱]، از قبیل اختصاص هزینه بالاسری به صورت برابر یا واحد های هزینه ای کمتر مرتبط[۲]. این روش این امکان را فراهم می آورد که بتوان بهره وری واقعی و هزینه های فرآیند زنجیره تامین را ارزیابی کرد. این روش جایگزین حسابداری مالی سنتی نمی شود بلکه فهم بهتری از عملکرد زنجیره تامین با نگاه بر همان اعداد و ارقام ولی با شیوه ای متفاوت را فراهم می آورد.

مدل تحلیل ارزش اقتصادی EVA

یکی از نقدها به حسابداری سنتی، تمرکز بر روی نتایج کوتاه مدت مالی مثل سود و درامد است. با نگاهی کوچک به موفقیت یک شرکت نسبت به تولید ارزش طولانی مدت برای سهامدارانش که نسبتاً نامربوط به موفقیت و رشد خود شرکت می باشد، می توان این موضوع را درک کرد. برای مثال یک شرکت می تواند بسیاری از فصول را با درآمد گزارش کند درحالی که مشتریان را از ارائه خدمات کافی محروم کرده یا محصول جدیدی به بازار ارائه نداده است. برای اصلاح این نقص در روش های سنتی، برخی تحلیل گران مالی از تخمین برگشتی شرکت بر روی سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی دفاع می کنند. اینها بر این اساس است که ارزش سهامدار افزایش یافته است در حالی شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر درآمد دارد.

در هنگام انتخاب یک روش اندازه گیری عملکرد به چه نکته ای باید توجه کرد؟

هر چند روش های توصیف شده بالا برای راهنمایی ارزیابی زنجیره تامین انتخاب می شوند اما این روش ها کمک کمی در انتخاب شاخص های خاص نمی کنند. در این خصوص، یک اصل پیش برنده حیاتی، همانطور که توسط روش کارت متوازن(Balanced Scorecard) عنوان شد، این است ک شاخص ها باید در جهت اهداف استراتژیک باشند. راهبرد زنجیره تامین هر چند برای هر شرکت مختلف است و وابسته به شایستگی ها و مسیر راهبردی شرکت دارد. برای مثال شرکت ها به صورت عمومی در دسته های مختلف مراحل توسعه قرار می گیرند و نوع شاخص اندازه گیری و میزانی که باید بر روی آن تمرکز کنند مختلف است. در زیر به آن اشاره می شود. در زیر مراحل توسعه یافتگی شرکت ها عنوان می شود.

  • کاربردی عالی[۳]: مرحله ای که شرکت در آن نیاز دارد به صورت عالی در هر بخش از واحدهای فعالیتی خود توسعه ایجاد کند مانند بخش تولید، خدمات مشتری و یا واحد لجستیک. شاخص ها برای یک شرکت در این مرحله نیازمند این هستند که بر روی واحد های کاربردی جداگانه و تکی تمرکز کنند.
  • یکپارچی در سطح شرکت[۴]: مرحله ای که شرکت در آن نیاز دارد تا به صورت عالی فرآیندهای بین واحد های کاربردی خود توسعه ایجاد تا به جای واحدهای فعالیتی و کاربردی به صورت مجزا و تکی.
  • یکچپارچگی بین شرکتی[۵]: مرحله ای که در آن شرکت نیاز دارد به صورت عالی فرآیندها را با دیگر شرکت در بیرون از خود با شرکت های توسعه دهد.

به صورت تاریخی شرکت ها تمایل دارند به سطح عالی کاربردی در بین فعالیت دورن سازمانی تمرکز کنند. با ظهور مفهوم زنجیره تامین و با توجه به اصول آن که هدفش یکپارچگی است، بسیاری از شرکت ها اهدافشان افزایش میزان یکپارچی در فعالیت های بین فرآیندی خود و همچنین بین شرکت های خارج از محیط خود می باشند.

شرکت ها نبایستی فقط بر شاخص هایی تمرکز کنند که برای اندازه گیری یک فعالیت می باشند. یک مشکل بزرگ که در بسیاری از سیستم های اندازه گیری عملکرد وجود دارد این است آنها بر روی فعالیت ها تمرکز می کنند. در این سیستم ها هر حوضه فعالیتی عملکرد حود را بر اساس شرایط خود اندازه گیری می کند.

شکل ۲- زیر مجموعه ای از شاخص های خاص عملکردی مربوط به زنجیره تامین که براساس فعالیت های جداگانه هستند را نشان می دهد.

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین

انتخاب تعداد محدودی از شاخص های اندازه گیری

یک چالش عمده برای بسیاری از شرکت ها انتخاب تعداد محدودی از شاخص های اندازه گیری عملکرد برای زنجیره تامین خود می باشند. اغلب شرکت ها فرآیندهای پیچیده عملیاتی دارند که در سطح چندین واحد از شرکت و محدوده جغرافیایی، شامل چندین ریز فعالیت و سازمان گسترده می باشد. در این شرکت ها تمایل برای اندازه گیری همه چیز و به طور زیاد وجود دارد. اما این تمایل باعث می شود که اندازه گیری بسیار دردسر داشته باشد و خروجی شفافی یک شاخص ساده «نرم» استراتژی یک شاخص ساده «نرم» استراتژی برای مدیریت شرکت نداشته باشد. از این رو باید شرکت ها تعدادی شاخص مشخصی و محدود را اندازه گیری کنند. شرکت ها مشاوه پیشنهاد می دهند که در هر حوزه چهار یا پنج شاخص اندازه گیری در نظر گرفته شود که بتوان ارزیابی عملکرد را انجام و کنترل کرد.

هم راستا کردن شاخص ها اندازه گیری در سطوح مدیریت و اجرائی

به منظور اطمینان حاصل کردن از اینکه تعداد شاخص های تعریف شده منطقی و مناسب هستند، یک چارچوب لازم است که شاخص هایی را برگزیند که بسیار مهم هستند. یک مفهوم کلیدی که از مدل کارت متوازن برداست می شود این است که بر روی فرآیند اندازه گیری که عملکرد مدیریت کسب و کار را اندازه گیری می کند می بایست تمرکز کرد. شاخص ها می بایست در جهت اهداف عملکردی زنجیره تامین باشند نه اینکه آیا کارمندان در جهت امورات و دستورات صادره از مدیریت هم راستا هستندو انها را انجام می دهند یا خیر، در این حالت می توان اطمینان حاصل کرد که زنجیره تامین اندازه گیری می شود و نه فعالیت ها به تنهایی. برای ایجاد مجموعه ای منطقی از شاخص های عملکردی، باید از اهداف استراتژیک زنجیره تامین در سطح اجرائی درک عمیق پیدا کرد. همچنین در سطح مدیریت نیز افراد می بایست مطمئن شوند که در جهت اهداف زنجیره تامی هستند و خوب عمل می کنند.

چه روش هایی برای تعیین کردن اهداف عملکردی وجود دارد؟

یک موضوع مهم برای شرکت ها این است که از شاخص های اندازه گیری چگونه عملکرد زنجیره تامین خود ارزیابی کند. برای مثال آیا کاهش هزینه های تولید همیشه نشانه خوبی است؟ در حالی که کیفیت محصول کم شود، این کاهش هزینه عمل درستی نخواهد بود. در روشی مشابه با انتخاب شاخص های متوازن، اهداف عملکردی باید در کنار هم و نه به صورت جدا توسعه داده شوند. برای دستیابی به اهداف برخی شاخص ها می بایست افزایش و برخی دیگر ممکن است کاهش یابند.

به صورت عمومی ۴ روش برای تعیین اهداف عملکردی وجود دارد.

تعیین اهداف بر اساس سابقه و گذشته: یکی از پرکاربردترین روشها می باشد. در این روش بر اساس دستاوردهای گذشته برای آینده شرکت تصمیم گیری می شود. مثلا اینکه یک شرکت نرخ تامین سفارش ۹۰ درصد را داشته تاکنون و برای عملکرد نرخ ۹۵ درصد برای آینده برنامه ریزی می کند. در این حالت می تواند از تجهیزات و سیستم های گذشته استفاده با اینکه خیر سیستم های جدید استفاده کند.

معیار سنجی خارجی[۶]: استفاده از معیارهای خارجی برای تعیین اهداف عملکردی در حال حاضر بین شرکت یک روش معمول است اما اجرای آن در عمل دشوار می باشد. در این روش شرکت ها به خارج از شرکت خود نگاه میندازند و عملیات ها و فعالیت های خود را با دیگر شرکت ها مقایسه می کنند و به دنبال بهترین نمونه انجامی در صنعت خود می گردند. این روش وابسته به جمع آوری اطلاعات از شاخص های عملیاتی شرکت های داخل و خارج یک صنعت دارد. زمانی که معیارهای خارجی جمع آوری می شود از سوی دیگر معیارهای داخلی با آن مقایسه و تحلیل اختلاف بین داخل و خارج شرکت صورت می گیرد.

معیارسنجی داخلی: از آنجائیکه که این روش فقط شاخص های داخلی شرکت را نیاز دارد، بسیار متداول است. با این روش واحدهای فعالیتی قابل مقایسه، فرآیندها و تسهیلات در یک شرکت به یک گونه اندازه گیری می شوند. برای مثال ممکن است مجموعه ای از ابعاد برای همه مجموعه های انبارداری وجود داشته باشد و مجموعه دیگر برای همه واحدهای خدمات مشتریان.

در مقایسه با معیارسنجی خارجی جمع آوری داده برای این روش ساده تر است. این روش تضاد کمتری به همراه دارد زیرا در داخل یک شرکت واحد های عملیاتی تقریبا همه در یک محیط و فضا فعالیت می کنند. در عین حال اجرای معیارسنجی داخلی راحت تر است. اما یک ایراد اساسی ابن روش این است که ممکن است شرکت از رقبای خارجی عقب بماند زیرا زمانی به داخل اتکا شود از محیط بیرون دور می شویم و شرکت نمی داند در این حوزه بهترین شرکتی که فعالیت می کند کیست که بتوان با آن مقایسه شویم.

اهداف نظری[۷]: استفاده از این روش نسبتا جدید است. تحت این روش شرکت تحلیل می کند که زنجیره تامینش چگونه می تواند از نظر تئوریک توسعه یاید. سپس در عمل تغییرات کسب و کاری لازم را برای رسیدن به اهداف مدنظر اجرا می کند. و در این میان مجموعه ای از اهداف عملکردی را تعیین می کند که بر اساس تحلیل های صورت گرفته استخراج شده اند. کارشناسان و مشاوران استفاده از روش های بهینه سازی زنجیره تامین را در تعیین اهداف نظری توصیه می کنند.

یک شرکت چگونه باید شروع کند؟

بر طبق پژوهش ها این نتیجه حاصل شده است که یک روش خاص قابل توصیه یا مجموعه ای از شاخص ها برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین وجود ندارد. هر چند روش های توصیف شده در بالا بهترین راهنمائی ممکن به منظور توسعه یک سیستم اندازه گیری عملکرد می دهند. علاوه بر این شرکت های نرم افزاری به طور محدودی با استفاده از ارائه نرم افزارهای اندازه گیری زنجیره تامین توانسته اند تا حد محدودی اندازه گیری عملکرد را بهبود بخشند و البته در تلاش برای بهبود این امر هستند همچنین برنامه هایی دارند که بتوانند کاربرد بیشتری از طریق نرم افزارهای خود ارائه دهند. با گذر زمان انتظارات از این شرکت ها برای ارائه پکیج های قوی تر بیشتر می شود. آن دسته از کاربران به تازگی اجرای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین را شروع کرده اند نباید به یکباره تمام فرآینده اندازه گیری انجام دهند. برای مثال یک نفر می تواند در ابتدا با شاخص های اندازه گیری در سطح اجرائی به صورت دستی آغاز کند، سپس می تواند بااستفاده از اتوماسون پیشرفته تر و از طریق استفاده از ابزارهای داده ای ادامه دهد و شاخص های سطح مدیریت را نیز اضافه کند.

مراحل زیر می بیست برای اجرای اندازه گیری و بهبود عملکرد زنجیره تامین انجام گیرد:

  • در سطح اجرائی چشم انداز راهبردی زنجیره تامین و اهداف شرکت را بدانند، به همراه سطحی از تمرکر برای دستیابی به اهداف عملیاتی، یکپارچگی در سطح شرکت و یکپارچگی عالی توسعه یافته شرکت
  • تعریف شاخص سطح اجرائی برای هر هدف، تعداد نهائی شاخص های استفاده شده باید محدود به ۲۰ عدد باشد.
  • تعیین اهداف در سطح مدیریت و شاخص هایی که هم جهت با سطح اجرائی هستند. اینها باید بیشتر فنی و عملیاتی باشند، تعیین اطلاعاتی که تشخیص بدهد که آیا اهداف محقق شده است.
  • تعیین عوامل زنجیره تامین که به صورت ویژه اهداف اجرائی و مدیریتی بهبود عملکرد را ارائه دهند.
  • تعیین اهداف برای تمام شاخص ها یا استفاده از ترکیب عملکرد گذشته، معیارسنجی داخلی و خارجی و تخمین های تئوریک. یک جدول زمانی برای رسیدن به هر کدام از شاخص ها لازم است که همراه با عوامل جلو برنده زنجیر تامین پبش برود.
  • اجرای راه های جدید در ارتباط با سیستم رسمی اندازه گیری برای نگه داشتن روند بهبود عملکرد در جهت درست طبق زمان، با استفاده از هر ترکیب که تکنولوژی امکان استفاده از آن را بدهد.

در حالی که مراحل بالا برای شروع مفید می باشند، اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین به صورت بدون وقفه نیاز دارد که مراحل بر اساس یک برنامه زمانی از آنجائیکه هدف ها تغییر می کنند و برنامه های جدید به وجود می آیند بازبینی شوند. حفظ کردن فرآیند اندازه گیری در جهت اهداف و فعالیت های زنجیره تامین اطلاعات لازم برای هدایت زنجیره تامین را فراهم می آورد و کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که منابع به صورت مناسبی استفاده شده و تغییرات راهبردی مدنظر اتفاق یک شاخص ساده «نرم» استراتژی افتاده است.

۸ گام در طراحی کمپین تبلیغاتی اصولی و استاندارد + (نقد و بررسی ۳ تا از بهترین کمپین‌های تبلیغاتی دنیا)

نکات کمپین تبلیغاتی

یکی از بزرگ ترین تصورات غلط پیرامون بازاریابی محتوایی عدم علاقه این دسته از بازاریاب ها به تبلیغات است، با این حال ماجرا کاملا برعکس است.
در حقیقت ما از تبلیغات بد و بازاریابی غیرموثر متنفریم.

کمپین تبلیغاتی یکی از کلماتی که امروزه خیلی زیاد شنیده می‌شود و تاثیر بسزایی در آگاهی از برند و افزایش فروش در بازه‌های زمانی مختلف دارد.
مثلا من خیلی وقت‌ها در لینکدین دیده ام که گفته شده: کمپین تبلیغاتی یک برند با موفقیت اجرا شد و یا مینی کمپین تبلیغاتی برندی دیگر در آن بازه زمانی، استراتژی درست و اصولی نداشت و منجر به شکست شد.

خب اما منظور و مقصود ما از یک کمپین تبلیغاتی چیست؟
کمپین تبلیغاتی از چه مراحلی پیروی میکند؟
کمپین های موفق تبلیغاتی چه نکاتی را رعایت کردند که جاودان شدند؟

سازمان ‌ها و صاحبان کسب و کار معمولا دو رویکرد نسبت به برگزاری و تدوین کمپین تبلیغاتی دارند:

• استفاده از یک مشاور دیجیتال مارکتینگ در شرکت برای تدوین کمپین و ارائه گزارشات آن
• واگذاری فرآیند کمپین تبلیغاتی به شرکت‌های مارکتینگ و تبلیغاتی، که هزینه بالایی نیز دارد

قبل از شروع یک تعریف جامع از کمپین تبلیغاتی را با هم مطالعه کنیم تا به یک دید مشترک و صحیح ازین مفهوم رسیده و مراحل بعد را بدون شبهه با هم طی کنیم.
بسیاری از عبارات و اصطلاحات در تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، ازعلوم و فنون نظامی برگرفته شده، چرا؟
چون کمپین تبلیغاتی واقعا یک جنگ است، جنگی میان تمام برندها!

کمپین تبلیغاتی

آنچه در این نوشته خواهیم داشت

کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی به طور خلاصه، تمام اقدام ها و فعالیت های برنامه ریزی شده ایست که پیام تبلیغات را با رسانه مناسب و با بودجه ای مشخص به جامعه هدف مورد نظر
می رساند.

شناسایی، اولویت بندی و نوشتن برنامه‌ی بازاریابی

یک مارکتر برای تدوین یک کمپین تبلیغاتی حتما باید به برنامه کسب و کار یا برنامه بازاریابی دسترسی داشته باشد تا تبلیغاتچی بتواند دید و فهم کاملی از شرکت، اهداف بلندمدت و استراتژیک کسب و کار، محصولات و خدمات، رقبا، محیط خرد و کلان و … در صنعت داشته باشد.
دیده شده برخی از مارکترها بدون هیچگونه آگاهی، اقدام به نوشتن یک کمپین تبلیغاتی می کنند و گاهی نیز مشتریان از آنها می خواهند با یک معرفی کوتاه و مختصر، یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه و تاثیر گذار آماده کند. البته هر دوی این رویکردها خطاست و چنین کمپین هایی بجز اتلاف وقت و سرمایه، تاثیرگذار نخواهد بود و در یازار رقابتی حال حاضر، محکوم به شکست خواهد بود.

مشخص کردن اهداف و چشم انداز کمپین تبلیغاتی

زمانی که صحبت از تبلیغات و کمپین تبلیغاتی می شود، باید ابتدا هدف از اجرا را مشخص کرد؛ اینکه آیا هدف معرفی است یا ترغیب و یا یادآوری محصولات و خدمات به مشتریان قدیمی.
زمانی که هدف مشخص است به راحتی می توان جامعه هدف را مشخص کرد و مسیر را برای تبلیغات صحیح هموار کرد.
مشخص ساختن اهداف تبلیغات، یکی از مهم ترین و در عین حال حساس ترین بخش های طراحی کمپین های تبلیغاتی است.
متاسفانه تعیین اهداف تبلیغاتی در میان مشتریان تبلیغات در کشورمان بسیار سهل انگارانه و کوتاه مدت تعریف می‌شود و ما به جای اینکه یک برند را در ذهن مردم به خوش نامی حک کنیم، فقط سعی در افزایش فروش داریم.

این نکته درست است که هر سازمانی اصولا برای کسب سهم بازار بیشتر بازار و بالطبع افزایش فروش تلاش می کند.
اما آیا همیشه هدف از تبلیغات باید افزایش فروش باشد؟ خیر چنین نیست. در حقیقت تبلیغات یکی از ابزارهایی است که باید روی شاخص های کلیدی سازمان یا KPI تاثیر مثبت داشته باشد.

هدف از تبلیغات می تواند موارد چون:
۱) اهداف ارتباطی با بازار هدف مثل ایجاد رابطه و میزان درگیری مخاطبان با برند
۲) اهداف مدیریت برند، مثل افزایش آگاهی از برند
۳) ساختن شعار برند
۴) ایجاد یادآوری مثبت از برند مانند دوست داشتنی بودن، مدرن یا قدیمی بودن و …
۵) افزایش میزان درخواست مشتری برای اطلاعات بیشتر مثل بروشورها و کاتالوگ ها و …
۶) افزایش فروش در کوتاه مدت یا بلند مدت

طراحی کمپین تبلیغاتی

چند نکته‌ی مهم…

یک کمپین تبلیغاتی می تواند همه یا برخی از موارد یاد شده را جزو هدف گذاری خود داشته باشد.‌

۱) اهداف تبلیغاتی باید قابل اندازه گیری باشد

کمپین هایی که اهداف را تنها به صورت کیفی و نه کمی دنبال می کنند، کمپین های مبهمی هستند. زیرا درحین و پس از پایان کمپین تبلیغاتی باید میزان اثرگذاری آن سنجیده شود و این نکته فقط بوسیله شاخص های عددی میسر است.

۲) بازار و جامعه هدف از روز باید برای ما روشن تر باشد!

یکی دیگر از قدم های مهمی که باید در تدوین برنامه تبلیغاتی مورد توجه قرار گیرد، مشخص کردن بازارهدف تبلیغات است تا از اتلاف بودجه تبلیغات جلوگیری شود.
مطالعه برنامه بازاریابی که قبلا به آن اشاره شد یکی از مراحل کمکی در زمینه بازارهای هدف کمپین های تبلیغاتی است زیرا در یک برنامه بازاریابی هوشمندانه، به تفصیل در مورد بازارهای هدف و بخش بندی آن صحبت شده است.
در هرصورت آژانس تبلیغاتی باید بداند برای تدوین برنامه تبلیغاتی برای چه بازاری تبلیغ می کند؟
بخش بندی بازارهای جذاب یک کمپانی می تواند از منظر جغرافیایی، جمعیت شناختی، رفتارشناسی و یا نظایر آن تقسیم شده باشد.
این مساله به آژانس کمک قابل توجهی در مبحث انتخاب و اثربخشی رسانه کمک میکند.

۳) چرخه عمر محصول یا خدمت

یک مارکتر برای تدوین کمپین تبلیغاتی باید به چرخه عمر کالا یا خدمت (PLC) توجه ویژه ای داشته باشد.
او باید این مورد کاملا مدنظر داشته باشد،‌ زیرا برای مثال محصولی که در دوره معرفی به بازار است در مقایسه با محصولی که به پایان دوره عمر خود نزدیک از لحاظ استراتژی های تبلیغاتی کاملا شرایط مختلفی را طلب می کند.
توجه به این مساله کمک شایانی به نحوه بودجه بندی و انتخاب رسانه در برنامه ریزی کمپین تبلیغاتیمی کند.

۴) ارسال پیام تبلیغات به مخاطب

شاید یکی از مهمترین بخش های یک کمپین تبلیغاتی که متاسفانه در کشور ما بسیار به آن پرداخته شده، همین بخش پیام و محتوای ما است.
این که اساسا ما بر مبنای اهداف کمپین تبلیغاتی و برآورده شدن آنها قرار است چه پیامی به مخاطب بدهیم؟ و به بیان دیگر او قرار است از تبلیغ چه چیزی دستگیرش یک شاخص ساده «نرم» استراتژی شود.

۵) پیام باید ساده باشد

ما تبلیغاتچی ها همواره سعی می کنیم تا با ساخت پیام های خلاقانه بیننده را درگیر تبلیغ کنیم. این خیلی هم خوب است اما گاهی افراط در خلاقیت و نوگرایی باعث سردرگمی مخاطب و یا گم شدن اصل پیام می شود.
بنابراین باز هم تاکید میکنم که پیام تبلیغ باید ساده باشد تا مخاطب تبلیغات بخوبی آن را متوجه شود و البته در ذهن بسپارد.
نکته مهم دیگری که در طراحی پیام تبلیغاتی باید مدنظر باشد آن است که از ارسال پیام های متعدد در یک کمپین خودداری شود.

گاهی می بینیم که شرکت ها فکر می کنند که در یک تبلیغ اگر چند مزیت را اشاره کنند بهتر است و پولشان با دادن یک پیام حیف نمی شود، غافل از اینکه ارسال پیام های متعدد در یک برنامه تبلیغاتی نه تنها باعث یک شاخص ساده «نرم» استراتژی هدر رفتن بودجه تبلیغات می شود بلکه در نهایت، مشتریان هیچ یک از پیام های شما را به خاطر نمی سپارند.

بعد از اتمام این گام ها چند نمونه از کمپین های تبلیغاتی برتر جهان را باهم مرور میکنیم و باهم به نقد و بررسی آن میپردازیم تا بهتر متوجه این موضوع بشویم.

۶)انتخاب رسانه های تبلیغاتی مناسب

اگر در مرحله قبل بدرستی تشخیص داده باشیم که بازار هدف کالا و یا خدمت مورد هدف چه کسانی هستند، در این مرحله انتخاب رسانه های تبلیغاتی که بیشتر دیده می شود و البته بیشترین تاثیر را بر ذهن مخاطب خواهد داشت، کار آسان تری است.

همانطور که می دانید، افراد مخلتف بر اساس سبک زندگی و پارامترهای دیگر، به رسانه های مختلفی علاقمند هستند.
به همین خاطر باید بدانیم که آنها به چیزی توجه می کنند تا با انتخاب رسانه های نزدیک به سبک زندگی بازار هدف بودجه تبلیغاتی در این بخش را که تا ۸۰ درصد از کل هزینه کمپین تبلیغاتی را تشکیل می دهد بدرستی مدیریت کنیم.
نکته دیگری که کارشناسان تبلیغات باید در زمینه رسانه های تبلیغاتی تصمیم گیری کنند، زمان سنجی برای اکران تبلیغات ( مدت زمان و تکرار) است.
که در هر رسانه تبلیغات چه مدت و با چند تکرار باید پخش شود. و اینکه چه اطلاعاتی در هر نقطه تماس تبلیغاتی به مخاطب داده شود تا اهداف تبلیغات برآورده گردد.
گاهی متاسفانه مارکترها و یا حتی شرکت های سفارش دهنده تبلیغات قبل از طی مراحلی که ذکر شد برای تهیه و طراحی کمپین تبلیغاتی مستقیما به این مرحله رجوع می کنند.

۷) مشخص کردن منابع مالی و بودجه تبلیغات

یکی از چالش برانگیزترین تصمیم گیری ها در زمینه تدوین کمپین تبلیغاتی، تصمیم برای یک شاخص ساده «نرم» استراتژی مشخص کردن بودجه آن است.
گاهی شرکت های سفارش دهنده تبلیغات قبل از هر تصمیم گیری در اینباره در بخش بازاریابی و یا مدیران ارشد بودجه ای را برای این موضوع به صورت کلی درنظر می گیرند. این شیوه گاهی جوابگوی برآورده کردن اهداف تبلیغات نیست.
در این حالت یک مارکتر باید ضمن بازگو کردن این مطلب به مشتری آنها را به سمت شیوه های ارازن تر بازاریابی تشویق یک شاخص ساده «نرم» استراتژی کند؛‌ زیرا همانطور که می دانیم، تبلیغات گرانترین بخش ابزارهای ترویج کالا و خدمات است.
شیوه هایی مثل درصدی از فروش حال یا آتی، درصدی از تولید، بررسی رقبا نیز از شیوه های معمولی است که برای تعیین بودجه تبلیغاتی درنظر میگیرند. اما بهترین شیوه که به تجربه بالای طرف تبلیغاتی نیز کاملا بستگی دارد روش هدف و انجام کار است.

۸) مشخص کردن یک برنامه ( تقویم ) اجرایی

پس از پایان مراحلی که به اختصار به آنها اشاره شد، مدیران تبلیغات و آژانس تبلیغاتی همکار باید بر طراحی یک تقویم اجرایی که در آن جزییات اجرایی مشخص شده است به توافق برسند. این برنامه اجرایی، سندی است که با کمک آن طرفین می دانند در چه زمانی چه کارهایی باید انجام شود و کمپین در چه مرحله ای قرار دارد. این سند تصویری دید کلی از برنامه را نیز در اختیار دست اندرکاران آن می دهد.
در یک کمپین تبلیغاتی شما به یک برنامه اجرایی نیاز دارید.
سراغ نرم افزارهای گرانقیمت نروید. همین اکسل دم دست شما عالی است به شرطی که قابلیت های منحصر بفردش را بدانید.

به شما پیشنهاد می کنم پیش از آنکه با یک آژانس تبلیغاتی یا یک مارکتر قراردادی را امضا کنید، این ۸ گام مهم را بشناسید، چرا که برای یک سازمان هدف ارائه تبلیغ باید مهم باشد و خیلی اوقات برای آژانس تبلیغاتی پول و هزینه ها مهم است.

بهترین کمپین های تبلیغاتی

۳ نمونه از بهترین کمپین های تبلیغاتی معاصر

پیش از شروع این بخش باید یک نکته مهم را بیان کنم.
در حقیقت نمی دانم که کمپین های تبلیغاتی این مقاله تا چه حد در زمینه خلق سود حاصل از تبلیغات موفق عمل کرده اند. علت آن هم ساده است، زیرا من در آن برندها کار نمی کنم. همچنین من از اهداف و بسیاری از استراتژی های این برندها نیز مطلع نیستم.
با این حال یک نکته را به خوبی می دانم: این تبلیغات نمونه های اعجاب انگیزی محسوب می شوند که محصول مشترک برندها و آژانس های تبلیغاتی هستند. اینکه چرا آنها را فوق العاده می نامم؟ پاسخ روشن است. در واقع آنها در طول مدت زمانی اندک علاوه بر جلب توجه مخاطب به طور مداوم مورد تقلید سایر برندها قرار گرفته اند. به عبارت ساده، این برندها با داستان های فوق العاده شان چشم های زیادی را به خود خیره کرده اند. چنین تبلیغاتی احساس مشخصی را به ما منتقل می کنند، درحالی که بسیاری از تبلیغات فقط زمانی بین 30 تا 60 ثانیه را از زندگی روزمره مخاطب می دزدند.

۱) نایکی : عظمت ات را پیدا کن

در دنیای تبلیغات و بازاریابی برندهای کمی موفق به جلب توجه انواع طیف ها می شوند.
نایکی نه تنها یکی از این برندهاست، بلکه پرچم دارشان نیز هست. جای پای نایکی در عرصه تبلیغات بسیار واضح و مشخص است.
نکته مهم در کمپین های این شرکت تاکید روی المان هایی است که همه ما می توانیم خود را به آنها مرتبط سازیم.
پس از یافتن چنین المانی تیم نایک داستانی فوق العاده از دل آن بیرون می آورد. به نظر من این تبلیغ نایکی گل سرسبد کارهای بی نظیر آنهاست.
به ویژه بخشی که روی یافتن عظمت مخاطب تاکید دارد. در این ویدئو نایکی به سراغ افراد کاملا معمولی رفته که افتخارات بزرگی را کسب کرده اند. شاید بپرسید که هدف از این اقدام چیست؟ اجازه دهید با نقل عبارت مشترک میان تمام افراد حاضر در ویدئو به شما پاسخ دهم:
«عظمت و موفقیت دیگر پدیده ای ویژه انسان های خاص نیست. درست مثال نفس کشیدن، اکنون همه ما توان دستیابی به آن را داریم.»

هشدار FBI درباره کلاهبرداری از طریق دنیای کریپتو کارنسی

به تازگی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) با استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری به نام استخراج نقدینگی (liquidity mining) به سرمایه گذاران کریپتو آمریکایی از کلاهبرداری کریپتویی هشدار داد.

هشدار FBI درباره کلاهبرداری از طریق دنیای کریپتو کارنسی

بورس24 : به تازگی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) با استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری به نام استخراج نقدینگی ( liquidity mining ) به سرمایه گذاران کریپتو آمریکایی از کلاهبرداری کریپتویی هشدار داد.

بنا به گزارش ها این کلاهبرداری از سال ۲۰۱۹ مسئول بیش از ۷۰ میلیون دلار زیان قربانی ها بوده است. اف بی آی تاکید می کند که در درجه اول هدف قرار دادن Tether (USDT) و Ethereum (ETH) صاحبان، در این کلاهبرداری و نزدیک شدن به قربانیان به هر وسیله ممکن از جمله پیام های مستقیم، رسانه های اجتماعی، برنامه های دوستیابی، خدمات پیام رسانی، و. مد نظر کلاهبرداران است.

به موجب هشدار اخیر FBI ، استخراج نقدینگی عبارت است از نوعی از سرمایه گذاری که طی آن سرمایه گذاران بخشی از امکانات و تجهیزات دیجیتال خود را در اختیار یک مجموعه استخری ( Pool ) قرار می دهند که نقدینگی لازم برای معاملات را تولید می کند.

سرمایه گذار نیز در ازای این مشارکت بخشی از کارمزد معامله گری را دریافت می کند و بدین ترتیب بدون دخالت مستقیم در امر سرمایه گذاری سود خود را کسب می کند. کلاهبرداران از طریق تشویق افراد به اتصال کیف پول دیجیتال خود به نرم افزارهای مشکوک، تمام دارایی آنها را به کیف پول خود منتقل می کنند و مالباخته زمانی متوجه ضرر می شود که کار از کار گذشته است.

۱۰ راه برای کاهش وزن بدون رژیم

10 راه برای کاهش وزن بدون رژیم

برای کاهش وزن دائمی، بهتر است به آرامی وزن کم کنید.، بسیاری از کارشناسان معتقدند که می‌‎توان این کار را بدون «رژیم غذایی» انجام داد، برای این کار کافی است که کمی سبک زندگی خود را تغییر دهید.

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا ، یک شاخص ساده «نرم» استراتژی شما به طور قطع می توانید به سرعت وزن کم کنید. بسیاری از رژیم های غذایی مد روز وجود دارند که باعث کاهش سریع وزن می شوند و اما احساس گرسنگی و محرومیت در شما ایجاد می کنند ولی کاهش وزنی که پایدار نباشد چه فایده‌ای دارد؟ برای کاهش وزن دائمی، بهتر است به آرامی وزن کم کنید، بسیاری از معتقدند که شما می توانید این کار را بدون «رژیم غذایی» انجام دهید، برای این کار کافی است تا تغییرات کوچکی در سبک زندگی خود ایجاد کنید.

یک پوند چربی برابر با 3500 کالری است. با کم کردن 500 کالری در روز از طریق اصلاح رژیم غذایی و ورزش، می توانید حدود نیم کیلوگرم در هفته وزن کم کنید اگر فقط باید وزن فعلی خود را حفظ کنید، کم‌کردن فقط 100 کالری از سبد مصرف غذایی شما در طور روز از افزایش وزن نیم تا یک کیلوگرمی شما جلوگیری خواهد کرد. افرادی که هر سال با دردسر اضافه وزن دست و پنجه نرم می‌کنند، کافی است تا فقط یک یا چند مورد از راهکارهای ساده و بدون درد ذیل را برای کمک به کاهش وزن خود بدون «رژیم غذایی» به کار ببندند.

هر روز صبحانه بخورید

یکی از عادت هایی که برای بسیاری از افرادی که وزن کم کرده اند از آن به عنوان یک عامل موثر یاد می‌کنند، خوردن صبحانه در شروع هر روز است. الیزابت وارد، ام اس، RD، نویسنده کتاب The Pocket Idiot's Guide to the New Food Heramids، در این رابطه می‌گوید: «بسیاری از مردم فکر می کنند نخوردن صبحانه راهی عالی برای کاهش کالری است اما معمولا در طول روز بیشتر غذا می خورند. افرادی که صبحانه میل می‌کنند نسبت به افرادی که صبحانه نمی‌خورند شاخص توده بدنی کمتری دارند و عملکرد بهتری در طول روز دارند، چه در مدرسه و چه در سالن جلسات.» برای شروع سریع و مغذی روز خود، یک کاسه غلات سبوس دار با میوه و لبنیات کم چرب را امتحان کنید.

شب‌ها درب آشپزخانه را ببندید

زمانی را برای دست کشیدن از خوردن تعیین کنید تا در حین تماشای تلویزیون وسوسه نشوید که میان وعده‌های بدون برنامه بخورید اگر بعد از شام چیزی شیرین می‌خواهید یک فنجان چای همراه با یک تکه آب نبات سفت بنوشید یا یک کاسه کوچک بستنی سبک یا ماست یخ زده بخورید اما بعد از آن دندان‌های خود را مسواک بزنید تا دوباره برای خوردن یا نوشیدن وسوسه نشوید.

هر نوشیدنی را نخورید

اغلب نوشیدنی‌های شیرین کالری زیادی دارند اما مانند غذاهای جامد گرسنگی را کاهش نمی‌دهند. برای رفع عظش خود سعی کنید تا حدالمقدور از آب، آب گازدار با مرکبات، شیر بدون چربی یا کم چرب یا مقدار کمی آب میوه 100 درصد استفاده کنید.

خوردن یک لیوان آب سبزیجات مغذی کم کالری را نیز پیشنهاد جذابی به نظر می‌رسد تا اگر بین وعده‌های غذایی گرسنه شدید، شما را نگه دارد.

خلاقانه غذا بخورید

خوردن حجم زیادی از میوه و سبزیجات کم کالری سبب می‌شود تا سایر غذاهایی که چربی و کالری بیشتری دارند به طور کامل از سبد مصرف شما حذف شوند.باربارا رولز، نویسنده کتاب برنامه غذایی حجمی، پیشنهاد می‌کند که همراه با ناهار یا شام سالاد سبزیجات، یک کاسه سوپ همراه با آبگوشت میل کنید.

وی می‌افزاید: «میوه‌ و سبزیجات فراوان تهیه کنید و سعی کنید در هر وعده‌ی غذایی و میان‌وعده‌، چند وعده‌ی غذایی را در آن بگنجانید». "باید بدانید که رژیم غذایی شما با ویتامین ها، مواد معدنی، مواد مغذی گیاهی، فیبر غنی می‌شود اگر شما به این دانستۀ خود عمل کنید و رژیم غذایی مملو از محصولات فوق مغذی داشته باشید، هیچگاه به سراغ شیشه شیرینی نخواهید رفت."

غلات را فراموش نکنید

غلاتی را استفاده کنید که خالص هستند، استفاده از غلات تصفیه شده مانند نان سفید، کیک، کلوچه و چوب شور تأثیر منفی و بدی بر وزن شما دارد، برای اینکه مقدار مصرف غذای خود را کنترل کنید تا حد امکان از نان‌ها، پاستاهای سبوس دار، برنج قهوه‌ای، سبوس پرک، ذرت بو داده و کراکر چاودار کامل استفاده کنید.

چیدمان محیط خود را کنترل کنید

یک استراتژی ساده دیگر برای کمک به کاهش کالری، کنترل محیط است همه چیز از چیدمان آشپزخانه شما با گزینه های سالم فراوان گرفته تا انتخاب رستوران مناسب باید مدنظر قرار گیر، این بدان معناست که هرچقدر از رستوران‌هایی که شما را برای خوردن وسوسه می‌کنند، دوری نمایید، نتیجۀ بهتری به دست خواهید آورد.

وارد پیشنهاد می‌کند که وقتی قصد مهمانی رفتن دارید، «قبل از آن یک میان وعده سالم بخورید تا گرسنه نمانید، و وقتی بشقاب خود را در بوفه پر می‌کنید، امکان کنترل خود را داشته باشید». وی ادامه می‌دهد که هرگاه برای خوردن غذای بیشتر وسوسه شدید، حداقل 15 دقیقه صبر کنید و یک لیوان بزرگ آب بنوشید.

اندازه نگه دارید که اندازه نگاه داشتن، نکوست

شما اگر فقط 10 تا 20 درصد، حجم وعده‌های غذایی خود را کاهش دهید تا حد زیادی موفق به کنترل وزن خود می‌شوید. اغلب وعده‌هایی غذایی که در رستوران‌ و خانه خانه سرو می‌شود، بزرگتر از نیاز شما هستند. بهتر است که مقدار مشخصی از غذا را تعیین کنید و در هر وعدۀ غذایی بیش از آن میل نکنید. دکتر برایان وانسینک، نویسنده کتاب «غذا بدون فکر»، عنوان می‌کند: با استفاده از کاسه‌ها، بشقاب‌ها و فنجان‌های کوچک، فوراً غذا را کنترل کنید. شما احساس گرسنگی نخواهید کرد زیرا غذا در ظروف زیبا فراوان به نظر می رسد.

راه بروید

وب سایت پزشکی webmd معتقد است که تهیه و استفاده از گام‌شمار گزینۀ خوبی برای کنترل هرچه بیشتر وزن است، تلاش کنید تا اندک اندک در طول روز بشتر راه بروید و گام‌های بیشتری بردارید تا زمانی که موفق شوید که روزانه 10000 قدم در روز بردارید، برای تحقق این مهم در طول روز، در هنگام هرکاری که امکانش را دارید قدم بزنید، هنگام صحبت با تلفن، سرعت بیشتری داشته باشید، پیاده روی کنید و در حین تبلیغات تلویزیونی در جای خود ثابت نمایند. داشتن گام شمار به عنوان یک انگیزه و یادآوری دائمی برای شما عمل می‌کند.

پروتئین را فراموش نکنید

افزودن یک منبع پروتئین بدون چربی یا کم چرب به هر وعده غذایی و میان وعده به شما کمک می کند مدت طولانی تری احساس سیری داشته باشید بنابراین احتمال پرخوری کمتری دارید. ماست کم چرب، مقدار کمی آجیل،کره بادام زمینی، تخم مرغ، لوبیا یا گوشت بدون چربی را امتحان کنید. متخصصان همچنین خوردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌های کوچک و مکرر (هر 3-4 ساعت)، برای ثابت نگه داشتن سطح قند خون و جلوگیری از افراط در مصرف غذا توصیه می کنند.

غذاهای سبک را جایگزین کنید

هر زمان که می توانید از نسخه های کم چرب سس سالاد، سس مایونز، محصولات لبنی و سایر محصولات استفاده کنید. مگی می‌گوید: «اگر از محصولات کم‌چرب و سبک‌تر استفاده کنید، این امکان را خواهید داشت که کالری بدن خود را بدون دردسر کاهش دهید، و اگر محصول با سایر مواد ترکیب شود، هیچ‌کس متوجه نمی‌شود.

جایگزین‌های هوشمند بیشتری نیز برای شما در دسترس است از سالسا یا هوموس به عنوان شیره استفاده کنید. خردل را جایگزین ماینوز برای خوردن ساندویچ کنید، سعی نمایید به جای سیب زمینی سفید پر شده، سیب زمینی شیرین بو داده ساده بخورید. در قهوه خود به جای خامه یک شاخص ساده «نرم» استراتژی از شیر بدون چربی استفاده کنید. پنیر را روی ساندویچ نگه دارید همچنین شما می‌توانید به جای انباشتن سس خامه‌ای رووی سالاد از کمی وینیگرت استفاده کنید.

راهکارهایی برای کاهش وزن دائمی

شهروندآنلاین 8 مرداد 01

برای کاهش وزن دائمی، بهتر است به آرامی وزن کم کنید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که می‌‎توان این کار را بدون «رژیم غذایی» انجام داد.

به گزارش شهروند آنلاین،شما به طور قطع می‌توانید به سرعت وزن کم کنید. بسیاری از رژیم‌های غذایی مد روز وجود دارند که باعث کاهش سریع وزن می‌شوند و اما احساس گرسنگی و محرومیت در شما ایجاد می‌کنند، ولی کاهش وزنی که پایدار نباشد چه فایده‌ای دارد؟ برای کاهش وزن دائمی، بهتر است به آرامی وزن کم کنید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که شما می‌توانید این کار را بدون «رژیم غذایی» انجام دهید، برای این کار کافی است تا تغییرات کوچکی در سبک زندگی خود ایجاد کنید.

یک پوند چربی برابر با ۳۵۰۰ کالری است. با کم کردن ۵۰۰ کالری در روز از طریق اصلاح رژیم غذایی و ورزش، می‌توانید حدود نیم کیلوگرم در هفته وزن کم کنید اگر فقط باید وزن فعلی خود را حفظ کنید، کم‌کردن فقط ۱۰۰ کالری از سبد مصرف غذایی شما در طور روز از افزایش وزن نیم تا یک کیلوگرمی شما جلوگیری خواهد کرد. افرادی که هر سال با دردسر اضافه وزن دست و پنجه نرم می‌کنند، کافی است تا فقط یک یا چند مورد از راهکار‌های ساده و بدون درد ذیل را برای کمک به کاهش وزن خود بدون «رژیم غذایی» به کار ببندند.

هر روز صبحانه بخورید

یکی از عادت‌هایی که برای بسیاری از افرادی که وزن کم کرده اند از آن به عنوان یک عامل موثر یاد می‌کنند، خوردن صبحانه در شروع هر روز است. الیزابت وارد، ام اس، RD، نویسنده کتاب The Pocket Idiot’s Guide to the New Food Heramids، در این رابطه می‌گوید: «بسیاری از مردم فکر می‌کنند نخوردن صبحانه راهی عالی برای کاهش کالری است، اما معمولا در طول روز بیشتر غذا می‌خورند. افرادی که صبحانه میل می‌کنند نسبت به افرادی که صبحانه نمی‌خورند شاخص توده بدنی کمتری دارند و عملکرد بهتری در طول روز دارند، چه در مدرسه و چه در سالن جلسات.» برای شروع سریع و مغذی روز خود، یک کاسه غلات سبوس دار با میوه و لبنیات کم چرب را امتحان کنید.

شب‌ها درب آشپزخانه را ببندید

زمانی را برای دست کشیدن از خوردن تعیین کنید تا در حین تماشای تلویزیون وسوسه نشوید که میان وعده‌های بدون برنامه بخورید اگر بعد از شام چیزی شیرین می‌خواهید یک فنجان چای همراه با یک تکه آب نبات سفت بنوشید یا یک کاسه کوچک بستنی سبک یا ماست یخ زده بخورید، اما بعد از آن دندان‌های خود را مسواک بزنید تا دوباره برای خوردن یا نوشیدن وسوسه نشوید.

هر نوشیدنی را نخورید

اغلب نوشیدنی‌های شیرین کالری زیادی دارند، اما مانند غذا‌های جامد گرسنگی را کاهش نمی‌دهند. برای رفع عطش خود سعی کنید تا حد مقدور از آب، آب گازدار با مرکبات، شیر بدون چربی یا کم چرب یا مقدار کمی آب میوه ۱۰۰ درصد استفاده کنید.

خوردن یک لیوان آب سبزیجات مغذی کم کالری نیز پیشنهاد جذابی به نظر می‌رسد تا اگر بین وعده‌های غذایی گرسنه شدید، شما را نگه دارد.

خلاقانه غذا بخورید

خوردن حجم زیادی از میوه و سبزیجات کم کالری سبب می‌شود تا سایر غذا‌هایی که چربی و کالری بیشتری دارند به طور کامل از سبد مصرف شما حذف شوند. باربارا رولز، نویسنده کتاب برنامه غذایی حجمی، پیشنهاد می‌کند که همراه با ناهار یا شام سالاد سبزیجات، یک کاسه سوپ همراه با آبگوشت میل کنید.

او می‌افزاید: «میوه و سبزیجات فراوان تهیه کنید و سعی کنید در هر وعده‌ی غذایی و میان‌وعده، چند وعده‌ی غذایی را در آن بگنجانید». “باید بدانید که رژیم غذایی شما با ویتامین ها، مواد معدنی، مواد مغذی گیاهی، فیبر غنی می‌شود اگر یک شاخص ساده «نرم» استراتژی شما به این دانستۀ خود عمل کنید و رژیم غذایی مملو از محصولات فوق مغذی داشته باشید، هیچگاه به سراغ شیشه شیرینی نخواهید رفت. ”

غلات را فراموش نکنید

غلاتی را استفاده کنید که خالص هستند، استفاده از غلات تصفیه شده مانند نان سفید، کیک، کلوچه و چوب شور تأثیر منفی و بدی بر وزن شما دارد، برای اینکه مقدار مصرف غذای خود را کنترل کنید تا حد امکان از نان‌ها، پاستا‌های سبوس دار، برنج قهوه‌ای، سبوس پرک، ذرت بو داده و کراکر چاودار کامل استفاده کنید.

چیدمان محیط خود را کنترل کنید

یک استراتژی ساده دیگر برای کمک به کاهش کالری، کنترل محیط است همه چیز از چیدمان آشپزخانه شما با گزینه‌های سالم فراوان گرفته تا انتخاب رستوران مناسب باید مدنظر قرار گیرد، این بدان معناست که هرچقدر از رستوران‌هایی که شما را برای خوردن وسوسه می‌کنند، دوری کنید، نتیجۀ بهتری به دست خواهید آورد.

وقتی قصد مهمانی رفتن دارید، «قبل از آن یک میان وعده سالم بخورید تا گرسنه نمانید و وقتی بشقاب خود را در بوفه پر می‌کنید، امکان کنترل خود را داشته باشید». او ادامه می‌دهد که هرگاه برای خوردن غذای بیشتر وسوسه شدید، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید و یک لیوان بزرگ آب بنوشید.

اندازه نگه دارید که اندازه نگاه داشتن، نکوست

شما اگر فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد، حجم وعده‌های غذایی خود را کاهش دهید تا حد زیادی موفق به کنترل وزن خود می‌شوید. اغلب وعده‌های غذایی که در رستوران و خانه سرو می‌شود، بزرگتر از نیاز شما هستند. بهتر است که مقدار مشخصی از غذا را تعیین کنید و در هر وعدۀ غذایی بیش از آن میل نکنید. دکتر برایان وانسینک، نویسنده کتاب «غذا بدون فکر»، عنوان می‌کند: با استفاده از کاسه‌ها، بشقاب‌ها و فنجان‌های کوچک، فوراً غذا را کنترل کنید. شما احساس گرسنگی نخواهید کرد، زیرا غذا در ظروف زیبا فراوان به نظر می‌رسد.

راه بروید

وب سایت پزشکی webmd معتقد است که تهیه و استفاده از گام‌شمار گزینۀ خوبی برای کنترل هرچه بیشتر وزن است، تلاش کنید تا اندک اندک در طول روز بیشتر راه بروید و گام‌های بیشتری بردارید تا زمانی که موفق شوید که روزانه ۱۰۰۰۰ قدم در روز بردارید، برای تحقق این مهم در طول روز، در هنگام هرکاری که امکانش را دارید قدم بزنید، هنگام صحبت با تلفن، سرعت بیشتری داشته باشید، پیاده روی کنید و در حین تبلیغات تلویزیونی در جای خود ثابت کنند. داشتن گام‌شمار به عنوان یک انگیزه و یادآوری دائمی برای شما عمل می‌کند.

پروتئین را فراموش نکنید

افزودن یک منبع پروتئین بدون چربی یا کم چرب به هر وعده غذایی و میان وعده به شما کمک می‌کند مدت طولانی تری احساس سیری داشته باشید بنابراین احتمال پرخوری کمتری دارید. ماست کم چرب، مقدار کمی آجیل، کره بادام زمینی، تخم مرغ، لوبیا یا گوشت بدون چربی را امتحان کنید. متخصصان همچنین خوردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌های کوچک و مکرر (هر ۳-۴ ساعت)، برای ثابت نگه داشتن سطح قند خون و جلوگیری از افراط در مصرف غذا توصیه می‌کنند.

غذا‌های سبک را جایگزین کنید

هر زمان که می‌توانید از نسخه‌های کم چرب سس سالاد، سس مایونز، محصولات لبنی و سایر محصولات استفاده کنید. مگی می‌گوید: اگر از محصولات کم‌چرب و سبک‌تر استفاده کنید، این امکان را خواهید داشت که کالری بدن خود را بدون دردسر کاهش دهید و اگر محصول با سایر مواد ترکیب شود، هیچکس متوجه نمی‌شود.

جایگزین‌های هوشمند بیشتری نیز برای شما در دسترس است از سالسا یا هوموس به عنوان شیره استفاده کنید. خردل را جایگزین مایونز برای خوردن ساندویچ کنید، سعی کنید به جای سیب زمینی سفید پر شده، سیب زمینی شیرین بو داده ساده بخورید. در قهوه خود به جای خامه از شیر بدون چربی استفاده کنید. پنیر را روی ساندویچ نگه دارید همچنین شما می‌توانید به جای انباشتن سس خامه‌ای روی سالاد از کمی وینیگرت استفاده کنید./برنا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا