فارکس رایگان در ایران

تحلیل آماری با SmartPLS

انجام تحلیل آماری با PLS

یکی دیگر از نرم افزارهای پرکاربرد حیطه علوم انسانی و علوم پزشکی و همچنین کشاورزی برای انجام تحلیل‌های آماری و بررسی داده‌ها نرم افزار SMART PLS می‌باشد. بسیاری از دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و علوم پزشکی و کشاورزی برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری کرده خود از نرم افزار پی ال اس (PLS) استفاده می‌کنند. نرم افزار PLS اختصاری از عبارت Partial Least Squares می‌باشد که خود این عبارت به معنی حداقل مجذورات جزیی می‌باشد. این روش، روشی جدید در ساخت معادلات رگرسیون است (انجام تحلیل آماری با سایر نرم افزارها را مشاهده کنید).

انجام تحلیل آماری با PLS

این نرم افزار به وفور در رشته‌های مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی، مامایی و پرستاری و برخی گرایش‌های رشته کشاورزی کاربرد روزافزونی یافته است. علاقه بسیار زیاد پژوهشگران برای ساخت مدل‌های جدید از متغیرهای موجود باعث آن شده است که متخصصان جهت بررسی روابط متغیرها درون یک مدل فرضی و خام، به طراحی و توسعه یک نرم افزار جدید روی آورند که نام آن PLS میباشد. باید بگوییم که نرم افزار پایه SPSS نیز قادر به تحلیل روابط بین متغیرها در درون یک مدل می‌باشد تحلیل آماری با SmartPLS اما نتایج آن احتمالاً باد دقت کمتری بتواند روابط بین متغیرها را در درون مدل برآورد نماید.

ویژگی‌های PLS در انجام تحلیل آماری با PLS

PLS نمره های متغیرهای مکنون یعنی سازه ها را که از طریق یک یا چندین نشانگر (متغیرهای آشکار) اندازه گیری می شوند برآورد می کند.

PLS هنگامی که حجم نمونه کوچک باشد قابل کاربرد است. بنابر این در موقعیتهایی که نمی توان از روشهای دیگر استفاده کرد قابل کاربرد است.

PLS توان برآورد مدلهای پیچیده با متغیرهای مکنون و آشکار زیادی را دارد.

PLS فرضهای سختگیرانه کمتری درباره توزیع متغیرها و خطا را دارد.

PLS به نرمال بودن داده ها حساس نیست.

انجام تحلیل آماری با PLS در مقاطع مختلف

مرکز پژوهشی اوج دانش با در اختیار داشتن متخصصان زبده در امر تحلیل آماری با نرم افزار پی ال اس این نوید را به دانشجویان ارشد و دکترا می‌دهد که برای انجام این تحلیل آماری تخصصی‌ترین مشاوره‌های آماری را ارایه دهد.

آزمون های آماری در SmartPLS

الف) آزمون الگوی اندازه گیری که مربوط به بررسی روایی ابزارهای اندازه گیری است.

ب)آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیات تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط است.

. آزمون مدل ازطریق منوی Calculate انجام می گیرد. در این منو چهار گزینه وجود دارد.

Algorithm PLS :

این گزینه مربوط به محاسبه ضرایب مسیر، واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل، بار عاملی متغیرهای مشاهده شده و اثر غیرمستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر است . برای انجام این آزمون از منوی نرم افزار بر روی گزینه Calculate کلیک کرده و گزینه PLS Algorithm را انتخاب کنید.( شکل شماره1)

کادری باز میشود که دارای دو جزء است: تنظیمات مربوط به داده های مفقوده Setting -Values Missing و تنظیمات مربوط به الگوریتم .Setting – Algorithm PLS( شکل شماره 2)

در قسمت تنظیمات مربوط به داده های مفقوده Setting -Value Missing با کلیک روی زبانه آن، دو گزینه در دسترستان قرار میگیرد: Replacement Mean که میانگین متغیر مشاهده شده را جایگزین داده های مفقوده میکند و برخی محققان همین گزینه را پیشنهاد میکنند و گزینه دوم Replacement Wise Case است که مواردی را که دارای داده های مفقوده هستند را حذف میکند. با انتخاب گزینه اول، گزینه Algorithm value Missing Apply را تیک بزنید. تا محاسبه انجام شود.( شکل شماره3)

در قسمت تنظیمات مربوط به الگوریتم setting – Algorithm PLS پنج گزینه پیشاروی کاربر قرار دارد.(شکل شماره 4)

الف) طرح وزن دهی (Scheme Weighting) )این منو سه گزینه دارد: 1 -طرح وزن دهی عامل ( Factor Scheme Weighting )

2 -طرح وزن دهی مرکز( Scheme Weighting Centroid)

3 -طرح وزن دهی مسیر(Path Weighting Scheme )

نرم افزار SmartPLS خود به صورت پیش فرض طرح وزن دهی مسیر Scheme Weighting Pathرا انتخاب کرده است که آن را به همان صورت بدون دست کاری باقی بگذارید.

. ب) معیار داده ها یا Metrics Data که دو گزینه دارد: اولی 1 var, 0 Mean است و دومی Original یا اصلی است که کاربرد چندانی ندارد . گزینه 1 var, 0 Mean بدین معناست که تمام متغیرها به صورت استاندارد در نظر گرفته می شوند و نرم افزار تمام داده ها را به نمرات استانداردz تبدیل می کند. تا مقایسه اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را امکان پذیر سازد.

ج) حداکثر چرخش برای رسیدن به پوشش

د)معیار لغو چرخش

ه) وزن اولیه این سه گزینه آخر را دستکاری نکنید، زیرا همین تنظیمات کافی است.

پس از انجام تنظیمات فوق تحلیل آماری با SmartPLS بر روی Finish کلیک کنید تا الگوریتم اجرا شود.( شکل شماره 5)

برای بررسی معناداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی از منوی Calculate دستور Bootstrapping را اجرا کنید. این دستور یک منوی پایین افتادنی دارد که دارای دو گزینه است:

الف) Construct level changes

ب ) individual changes

نرم افزار به صورت پیشفرض اولی را انتخاب می کند که آن را تغییر نمی دهیم.( شکل شماره 6)

این دستور همچنین دو فیلد دارد که در اولی أعداد نمونه را می نویسند. مثالً نمونه ما 334 است و در فیلد دوم نیز أعداد نمونه های آزمون Bootstrapp است که میتواند بین 200 تا 500 باشد که در اینجا ما همان 200 نمونه آزمون پیشفرض را انتخاب کرده ایم. سپس بر روی دکمه Finish کلیک کنید. تا آزمون اجرا شود.( شکل شماره7).

1 -آذر، عادل و همکاران(1391 )مدلسازی مسیری – ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار SmartPLS

2- Chin, W. W. (2001): PLS – Graph user, s Guide, version 3, Hoston, TX: Soft Modeling.تحلیل آماری با SmartPLS

3-Haenlein, Michael & Kaplan, Andreas M. (2004): A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis, in: UNDERSTANDING STATISTICS, 3(4)

4- Temme, Dirk & Kreis,H, and Lutz,L (2006):PLS Path Modeling – A..Software Review, SFB 649 Discussion Paper 2006-08

در ادامه در قسمت های بعدی می توانید مطالب کامل آموزشی نرم افزار PLS را مشاهده فرمایید:

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار های Pls, Lisrel, Amos, Spss توسط تیم تحلیلی یونی تحلیل.

شبکه تحلیلی یونی تحلیل در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی خود از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای نظرات سازنده شما می باشد.

معلم خصوصی و تدریس خصوصی نرم افزار PLS

تدریس آمار استنباطی آمار مهندسی آمارحیاتی، تحلیل آماری، ریاضی احتمال اقتصادسنجی،(کارشناسی، ارشد و دکترا) ریاضی و آمار (دهم یازدهم ودوازدهم) و نرم افزار های SmartPLS Spss Minitab, Excell , GIS

*تدریس آمار و ریاضیات کلیه رشته های متوسطه دوم و دانشگاه کلیه مقاطع درسی* * *آموزش نرم افزارهای اداری و آماری (ArcGis ، Spss , Minitab, Excell , Word و . )* * .

تدریس خصوصی زبان انگلیسی و ریاضی، آفیس، spss و smart pls

تدریس زبان انگلیسی و ریاضی به دانش آموزان دبستان و راهنمایی. تدریس درس پژوهش عملیاتی ۱ به دانشجویان رشته ی تحلیل آماری با SmartPLS مدیریت صنعتی. اموزش نرم افزار های آفیس به تمامی گروه های ? .

مدرس و تحلیلگر آمار - تحلیل آماری فصل ۴ پایان نامه ها

مدرس نرم افزارهای آماری و تجزیه و تحلیل آماری فصل ۴ پایان نامه و مقالات و پروژه های کلاسی و شرکتی با نرم افزارهای spss-lisrel-amos-smartpls-ahp فارغ التحصیل مقطع ارشد آمار و مدیری? .

تدریس خصوصی و مشاوره - تحقیق در عملیات و روشهای آماری - نرم افزارهای SPSS، LISREL و SmartPLS

آموزش سریع و آسان تحلیل آماری با SmartPLS مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تدریس خصوصی دروس مرتبط با تحقیق در عملیات و روشهای آماری تدریس خصوصی کار با نرم افزارهای SPSS، LISREL و SmartPLS مشاوره انجام .

تدریس خصوصی در یزد - میبد

انجام پروژه آماری (spss) و آر (R) و پی ال اس( pls)

انجام پروژه های آماری و فصل ۴ پایان نامه برای رشته های مختلف مدیریت؛ مهندسی؛ حسابداری؛ آمار و. با نرم افزارهای اس پی اس اس (spss) و آر (R) و پی ال اس( pls) با قیمت مناسب و دا? .

نگارش مقالات و پایان نامه های رشته مدیریت

نوشتن پایان نامه، مقاله، ترجمه تخصصی، تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS,lisrel,Amos,pls,minitab. در کوتاهترین زمان و بهترین قیمت و کیفیت. .

تدریس خصوصی زیست، کنکور و پایان نامه و پروپوزال و نرم افزار اماری (excel، SPSS و S.PLS)(خواهران)

توجه****آگهی فقط برای دختران و لطفا فقط تلگرام یا واتس اپ**** دکتری زیست شناسی با معدل 19.40 مدرس دانشگاه و موسسه تدریس و رفع اشکال زیست در تمام مقاطع دبیرستان تدریس زیس .

تدریس آمار از دبیرستان تا دکتری و نرم افزارهای آماری spss, lisrel, stata plus, mintab, pls, amose

تدریس خصوصی آمار و ریاضی از دبیرستان تا دانشگاه کلاس های آمادگی آزمون استخدامی کلاس های آمادگی آزمون های تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی آموزش کلیه نرم افزارهای آمار? .

تدريس آمار و نرم افزارهاي آماري SPSS, SAS, Amos, Lisrel, Smart PLS, Minitab, Statistica, …

تحلیلگر و مشاور مدیر عامل گروه صنعتی ملی بیش از 10 سال سابقه تدریس در محیطهای آکادمی، صنعتی و سازمانی تدریس تضمینی آمار و نرم‌افزارهای آماری در رشته‌های - .

تحلیل آماری پایانامه

تدریس دروس آمار و احتمال و تحلیل آماری با نرم افزارهای, minitab، SPSS ،R ،SAS , Amos ، power BI

تدریس خصوصی آمار و احتمالات و انجام پروژه با نرم افزارهای تخصصی رشته آمار و تحلیل آماری تحلیل پایان نامه برای رشته های مختلف مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی و کشاو? .

آموزش نرم افزارهای آماری SPSS - AMOS - SmartPLS و مشاوره پایان نامه

آموزش نرم افزارهای آماری از جمله SPSS - AMOS - SmartPLS بصورت خصوصی و گروهی همراه با تحلیل نتایج در صورت تمایل میتوان روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های واقعی مربوط به مقالات .

تدریس خصوصی-نیمه خصوصی SPSS/AMOS/smartPLS

آموزش خصوصی و گروهی دوره های SPSS/ SEM_AMOS /SEM_PLS (توسط دکترای ارتباطات) تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS/ AMOS /smartSEM_PLS Services for Survey, data analyses with SPSS, academic assignment, research methodology, proposa .

تدریس برنامه نویسی C#, SQLServer , TSQL , Asp.net , wpf , wcf

زبان ها وابزار های برنامه نویسی زیر به صورت کاملا کاربردی به همراه پیاده سازی در پروژه های تمرینی تدریس می گردد C#, SQLServer , TSQL,plsql , Asp.net , wpf , wcf شی گرایی(oop) تحلیل و .

آموزش آمار و روش تحقیق و نرم افزار آماری

تدریس پروپوزال نویسی مقاله نویسی و پایان نامه نویسی معرفی قسمت های مختلف آن به صورت عملی و پروژه ای آموزش کاربردی نرم افزار های آماری Spss, SmartPLS همراه با مباحث. .

معرفی نرم افزار Smart-PLS

در معرفی نرم افزار Smart-PLS باید توجه داشت که نسل دوم مدلسازی معادلات ساختاری معروف به رویکرد حداقل مربعات جزئی یا رویکرد تحلیل آماری با SmartPLS مبتنی بر واریانس برای تحلیل داده ­های جمع آوری شده فرآیندی مشابه ولی متفاوت با تکیه بر محدودیت های رویکرد مبتنی بر کواریانس ارائه نمود. توانایی این رویکرد در کار با داده­ های اندک، عدم حساسیت به نرمال بودن داده­ها، توانایی در پیش بینی و پشیتبانی از مدل های بسیار پیچیده و همچنین قابلیت مدل اندازه ­گیری ترکیبی و انعکاسی به سرعت در میان پژوهشگران رواج یافت و به تحلیل آماری با SmartPLS تبع آن نرم افزارهای متنوعی برای اجرای این رویکرد معرفی شدند؛

نرم افزارهایی نظیر Visual-PLS، PLS-Graph، Warp-PLS، XLSTAT و Smart-PLS که نرم افزار آخر که در سال ۲۰۰۵ معرفی گردید، معروفترین و پرکاربردترین آنها می­باشد.

cr_in_smartpls2

مدل­سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برخلاف روش کواریانس محور (نرم افزارهایی نظیر AMOS، LISREL و EQS) فاقد شاخص ­های برازش مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با داده­های گردآوری شده می­باشد، این امر به ماهیت پیش­بین محور PLS بستگی دارد. بنابراین شاخص­ های برازش که به همراه این رویکرد توسعه یافته ­اند مربوط به بررسی کفایت مدل در پیش­بینی متغیرهای وابسته می­شوند؛ مانند شاخص­های افزونگی (Communality) و حشو (Redundancy) یا شاخص GOF می­باشد. در واقع این شاخص­ها نشان می­دهند که برای مدل اندازه­ گیری معرف­ها تا چه حد توانائی پیش­بینی سازه زیربنایی خود را دارند و تحلیل آماری با SmartPLS برای مدل ساختاری، متغیرهای برون­زا تا چه حد و با چه کیفیتی توانائی پیش­بینی متغیرهای درون­زا مدل را دارند.

PLS نرم افزاری کاربردی برای طراحی مدل­های معادلات ساختاری است که به کاربر این اجازه را می­دهد به جای نوشتن فرامین بلند و پیچیده از نشان­گرهای گرافیکی استفاده نماید. این نرم­ افزار برای مدل­سازی مسیر با متغیرهای مکنون پنهان و آشکار (مدل عمومی معادلات ساختاری) به کمک روش PLS طراحی شده است. از جمله قابلیت­های این نرم ­افزار FIMIX (زمانی که پژوهشگر علاقه دارد که وجود عدم تجانس (ناهمگونی) بین داده­ها را مورد بررسی قرار دهد) و Blindfolding است. قابلیت گرافیکی ساده و آسان این نرم افزار به کاربر اجازه می­دهد که مدل ساختاری خود را براحتی از طریق کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) ایجاد نماید و روابط مدنظر را ایجاد کند. گزارش­های خروجی در قالب دو نسخه HTML و LATEX طراحی شده است. همچنین روش نمونه ­گیری مجدد آن شامل BT و BF است.

تحلیل آماری با SmartPLS

1- کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، گرایش منابع انسانی
2- استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان ، mziaaddini@yahoo.com

مقدمه: پژوهش حاضر، در پی وارسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میانجی دانش ایمنی و تحلیل آماری با SmartPLS تحلیل آماری با SmartPLS انگیزش ایمنی است.

روش انجام کار: این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان این واحد به تعداد 4525 نفر تحلیل آماری با SmartPLS را در بر می‌گیرد. این تحقیق در دی‌ماه سال 93 انجام شد. جمع آوری داده‌ها از طریق چهار پرسش‌نامه (جو ایمنی، دانش ایمنی، تحلیل آماری با SmartPLS انگیزش ایمنی و عملکرد ایمنی) صورت گرفت. تعداد 354 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای تعیین شدند. پرسش‌نامه‌ها به نسبت تعداد کارکنان در هر واحد توزیع و سپس جمع آوری شد. پاسخ دهندگان مطابق مقیاس لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف که در دامنه (1) تا (5) امتیازدهی شده بود، به گزینه‌ها پاسخ دادند.

یافته‌ها: داده‌های به‌دست آمده از طریق پرسش‌نامه، با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف که فرض نرمال بودن متغیرها تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده از روش حداقل مجذورات جزیی ( PLS ) و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از روش‌های الگویابی معادلات ساختاری ( SEM ) استفاده شد. جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی ( CR ) استفاده شده است که ضریب مربوط به همه متغیرها بالاتر از 0.7 و قابل قبول می‌باشد. برای سنجش روایی پرسش‌نامه از میانگین واریانس استخراج شده ( AVE ) نیز استفاده گردید که بیش از 4/0 و درحد نسبتاً قابل قبولی بود. هم‌چنین برای بررسی برازش مدل ساختاری از معیارهای ضرایب معناداری Z ، R_square ، Q 2 و در نهایت از معیار اندازه تاثیر f 2 استفاده شده است که نتایج به‌دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل می‌باشد.

نتیجه گیری: نتایج به‌دست آمده تمامی فرضیات تحقیق را مورد حمایت قرار می‌دهد و نشان می‌دهد جو ایمنی به طور مستقیم بر عملکرد ایمنی تاثیر دارد. هم‌چنین دانش ایمنی و انگیزش ایمنی نقش واسطه ای را در رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی دارند. علاوه بر آن دانش ایمنی از طریق انگیزش ایمنی نیز بر عملکرد ایمنی تاثیر گذار است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود جو ایمنی کارکنان با تقویت مولفه‌های موثر بر آن با توجه به مدل تحقیق بهبود یابد، دانش ایمنی کارکنان ارتقاء یافته و انگیزش ایمنی کارکنان نیز تقویت گردد. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود عوامل فردی و سازمانی دیگر نیز شناسایی و به مدل وارد شود. علاوه بر آن می‌توان با شناسایی متغیرهای مداخله گر نقش آن‌ها را نیز در عملکرد ایمنی مورد مطالعه قرار داد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا