فارکس رایگان در ایران

مبانی مدیریت مالی

شهروندآنلاین 30 تیر 01

فرماندار بویراحمد: افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات شهرستان بویراحمد / روشنفکر: نداشتن مهارت مدیریتی برخی مدیران در محاسبات مالی

کبنا ؛فرماندار بویراحمد گفت: پس از بازبینی شاخص‌ها و ظرفیت‌ها، بودجه امسالِ شهرستان بویراحمد افزایش یافت.
به گزارش کبنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری بویراحمد، شهرام مهدوی‌مطلق فرماندار بویراحمد در نشست شورای برنامه ریزی این شهرستان، گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ بویراحمد در مقایسه با بودجه پارسال ۳۷ درصد افزایش داشته است.
مهدوی مطلق افزود: میانگین افزایش بودجه در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ درصد و این رقم در شهرستان بویراحمد ۹ درصد نسبت به میانگین استانی مبانی مدیریت مالی بیشتر است.
مهدوی مطلق فرماندار بویراحمد افزود: بخش زیادی از اعتبارات استانی صرف حقوق کارکنان ادارات می‌شود.
وی با انتقاد از اعضای شورای یکی از شهر‌های بویراحمد گفت: یکی از شهرداری‌ها ما را با چالش مواجه کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: به سبب افزایش جمعیت و محرومیت در بویراحمد اختصاص اعتبارات نیز به این شهرستان افزایش یافته است.
شهابی نسب با بیان اینکه ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانی، نفت و متوازن به شهرستان بویراحمد اختصاص یافته است افزود: قرار است این اعتبار بین ۲۸۵ طرح توزیع شود.
نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه ظرفیت‌های تبصره ۱۶ و ۱۸ ظرفیت‌های خوبی هم در زمینه اشتغال و هم مسکن ایجاد کرده است، گفت: مدیران عزم خود را جزم کرده و نگذارند ریالی از این اعتبارات برگشت داده شود.
روشنفکر با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در سال‌های گذشته، افزود: یکی از مشکلات ما در طرح‌هایی که زمان اجرای آن‌ها ۱۶ سال طول کشیده، نداشتن مهارت مدیریتی برخی مدیران در محاسبات مالی است.
وی اضافه کرد: نبود نظارت‌ها و ندانم کاری‌ها موجب انحراف در استفاده بهینه اعتبارات می‌شود که این پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع سررود‌های جنوبی وشمالی در بویراحمد گریزی زد و گفت: مگر این دو منطقه چه ویژگی‌هایی داشتند که نمی‌شود محروم باشد در صورتی که از بیشتر امکانات اولیه بی بهره هستند.
شهابی نسب رئیس برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، گفت: برای آغاز به کار اجرای طرح سد تنگ سرخ ۳۷۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که با راه اندازی این سد مشکلات آب شرب استان برای همیشه رفع می‌شود.

مدیریت استراتژیک مبانی مدیریت استراتژیک مدیریت واردات کالا مدیریت مالی نوین مدیر

مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت مبانی مدیریت مالی بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت مبانی مدیریت مالی تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی) مبانی مدیریت مالی
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت تعاونی‌ها
مدیریت در اسلام
مدیریت (مبانی مدیریت مالی مبانی مدیریت مالی بازاریابی)
مدیریت تولید
مدیریت استراتژیک
مبانی مدیریت استراتژیک
مدیریت واردات کالا
مدیریت مالی نوین
مدیریت کارخانه
مدیریت رفتار
مدیریت بحران
اصول مدیریت
مدیریت جامع زمان
نخبگان مدیریت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سا

نکات کلیدی مدیریت مالی برای مدیران (بخش اول) + (به همراه فایل صوتی)

نکات کلیدی مدیریت مالی برای مدیران

مدیریت مالی یک کسب و کار از نقاط و سمت‌های حساس هر شرکت است که توجه ویژه‌ای نیز به آن می‌شود؛ چرا که مدیر مالی هر شرکت هم می‌تواند از پایه‌های کسب موفقیت شرکت محسوب شود و هم برعکس باعث دردسر و مشکلاتی برای کسب و کار شود. نکات کلیدی مدیریت مالی که هر مدیر مالی باید بداند تا سرنوشت یک کسب و کار را به سمت موفقیت و درآمدزایی بیش‌تر هدایت کند، بسیارند.

اگر یک مدیر مالی نتواند مدیریت درست بر منابع و مصارف داشته باشد و هزینه‌ها را به درستی حساب کند و از طرف دیگر درآمدها را نیز به خوبی شناسایی نکند، به معنی این است که دیر یا زود آن شرکت با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد و در ادامه کار به مشکل خواهند خورد. کمبود نقدینگی در هر کسب و کاری برابر است با کاهش یا قطع فعالیت‌ها و امور شرکت و در نتیجه کمبود درآمد، که در ادامه ناامیدی کارمندان را نیز در پی خواهد داشت.

یادگیری شیوه‌های صحیح مدیریت و به کارگیری نکات کلیدی برای هر مدیر مالی واجب است و یک مدیر مالی باید همواره در تلاش باشد تا با به کارگیری اصول درست، شرکت را به نتایج دلخواه مدیران ارشد و هدف‌های تعیین شده کسب و کار نزدیک کند.

فایل صوتی مقاله را در زیر میتوانید گوش کنید.

[dt_default_button link=”https://www.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/07/Key-Financial-Management-Tips.mp3″ button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” default_btn_bg_color=”” bg_hover_color=”” text_color=”” text_hover_color=”” icon_align=”center”] دانلود فایل صوتی مقاله [/dt_default_button]

در ادامه نکات کلیدی مدیریت مالی و مهارت‌هایی که هر مدیر مالی باید داشته باشد تا مشکلات مالی گریبان‌گیر یک کسب و کار نشود، را با هم خواهیم دید:

ارتباط موثر-نکات کلیدی مدیریت مالی برای مدیرانارتباط موثر

این معیار و ویژگی را می‌توان مهم‌ترین ویژگی یک مدیر مالی برشمرد، مهارت ارتباطی یکی از برجسته‌ترین عواملی است که باعث خواهد شد یک مدیر مالی در کار خود موفق یا ناموفق شود؛ چرا که ارتباط درست با سایر مدیران شرکت خود یا شرکت‌ها و سازمان‌های بیرونی، از عواملی است که می‌تواند روی همه کارهای واحد مالی اثرگذار باشد. ارتباط با سازمان‌هایی مثل مالیات، بیمه، شرکت‌های حسابرسی و …، ارتباطی منظم و تاثیرگذار روی سرنوشت کسب و کار ست.

سازماندهی امور

سازماندهی ویژگی‌ای است که همه مدیران باید آن را در خود پرورش دهند. اهمیت بودن این ویژگی در یک مدیر مالی به خاطر اهمیت واحد مالی و نتایج این واحد، بیش از دیگران است، چرا که مدیر مالی باید بتواند واحد خود و کارمندان واحد را به خوبی کنترل کند و کارهای واحد را در راستای رسیدن به اهداف شرکت، سازماندهی کند. توانایی ارائه گزارش‌های روتین، منظم، اصولی و هدفمند به مدیران ارشد نیز یکی دیگر از وظایف مدیران مالی است که بدون نظم و سازماندهی میسر نخواهد بود.

توانایی رهبری افراد

یک مدیر مالی هر قدر هم که مهارت‌ها و دانش تخصصی ویژه و برجسته‌ای داشته باشد، داشتن مهارت مدیریتی برای رسیدن به موفقیت و پیشبرد اهداف شرکت، به طور کلی مهم‌تر است. این‌که یک مدیر مالی بتواند برای بهبود عملکرد خود، واحد خود و به طور کلی شرکت، به افراد تیم انگیزه بدهد، به صورت مستقیم روی اهداف واحد مالی اثرگذار است. تشویق افراد برای اجرای ایده‌ها و فعالیت‌ها بخش مهمی از کار یک مدیر موفق مالی است.

تسلط بر ریاضی و فناوری-نکات کلیدی مدیریت مالی برای مدیران

تسلط بر ریاضی و فناوری

لزوم تسلط به مهارت‌های ریاضی در مدیران مالی که جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد و از هر چیزی واجب‌تر است؛ اما موضوعی که این روزها بسیار مورد نیاز و واجب برای هر مدیر مالی است، دانستن و تسلط به تکنولوژی و فناوری روز است. این روزها اغلب کارها بدون استفاده از تکنولوژی، کند و در برخی موارد اشتباه پیش خواهد رفت. نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار، این روزها در این رشته حرف و نقش مهمی را برعهده دارند. ثبت و ضبط اطلاعات و در نهایت گزارش‌‌های مورد نیاز مدیر مالی و دیگر مدیران شرکت و همچنین مدیران ارشد، همه و همه با استفاده از این نرم افزار به سهولت و سرعت صورت می‌گیرد و اگر یک مدیر مالی به این نرم افزارها و فناوری‌ها تسلط نداشته باشد، در پیشبرد امور مالی به مشکل خواهد خورد.

تحلیل و حل مشکلات

هر مشکل و مسئله‌ای در شرکت، در نهایت ممکن است منجر به کند یا متوقف شدن فعالیت‌ها و کارهای شرکت شود و در نتیجه درآمد و سود شرکت را کاهش دهد، پس همه مشکلات به مدیر مالی شرکت نیز مرتبط خواهد بود. یک مدیر مالی موفق باید بتواند با سایر مدیران و واحدهای شرکت در ارتباط باشد و مشکلات را شناسایی و تحلیل کند و موانع و مشکلات پیش آمده را مرتفع کند.

تجزیه، تحلیل و برنامه‌ریزی مالی

مدیر مالی موفق کسی است که بتواند بدهی‌ها و دارایی‌ها را با هم شناسایی کند، بسنجد و به آن‌ها ساختار ببخشد؛ همچنین حقوق صاحبان و سرمایه‌گذاران کسب و کار را نیز در نظر بگیرد و در راستای رسیدن شرکت به اهداف در نظر گرفته شده و بهبود روند کاری برنامه‌ریزی مالی داشته باشد. برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای اهداف مالی شرکت، بررسی و در نظر گرفتن سلامت مالی شرکت در هر مقطع زمانی موجب خواهد شد تا نیازهای مالی شرکت معین و مشخص باشد و مشکلی در آینده برای کسب و کار پیش نیاید.

تصمیمات مالی و تعادل بین ریسک و بازده-نکات کلیدی مدیریت مالی برای مدیران تصمیمات مالی و تعادل بین ریسک و بازده

تعادل بین ریسک و بازده در امور مالی غیرقابل انکار و غیرقابل تفکیک است؛ چرا که تمام تصمیماتی که درباره اوضاع مالی شرکت گرفته می‌شود، به همین تعادل بستگی دارد. ارزیابی درست و ایجاد تعادل بین ریسک و بازده، جزو مهارت‌ها و وظایف یک مدیر مالی موفق است که حداکثر کردن ثروت سهام‌داران یک کسب و کار را از طریق تغییر عواملی متضمن می‌شود. این عوامل شامل سود هر سهم فعلی و آتی، راه‌های تامین مالی موسسه، نحوه تقسیم سود بین سرمایه‌گذاران و زمان‌بندی و مدت ریسک و سودآوری می‌شوند.

البته تاثیر محیط را در میزان موفقیت یک مدیرمالی را نیز باید در نظر گرفت، نوع شرکت و کسب و کاری که مدیر مالی در آن مشغول به کار است، تعیین کننده وظایف و شرح شغلی یک مدیر مالی است؛ ولی به صورت کلی وظایف مدیران مالی به شرح زیر است:

  • کنترل هزینه‌های شرکت
  • تعیین کف قیمتی در زمان قیمت گذاری محصولات یا خدمات ارائه شده
  • پیش بینی سود
  • اندازه گیری بازده ریسک و بازده مورد نظر
  • مدیریت دارایی‌ها
  • مدیریت منابع مالی
  • پیش بینی جریان نقدی
  • تامین منابع مالی
  • اداره جریان منابع مالی

تمام این وظایف نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت سمت مدیر مالی است و اثرگذاری تصمیم‌های یک مدیر مالی در آینده شرکت را نمایان می‌کند. با همه این احوالات اشتباه نیست که می‌گویند نبض یک کسب و کار واحد مالی و حسابداری آن است؛ چرا که ادامه حیات یک کسب و کار کاملا به همین تصمیم‌گیری‌ها و پیش بینی‌ها بستگی دارد که آن‌ها نیز وابسته به میزان دانش و تخصص مدیر مالی و همچنین توانایی مدیریت اوست.

چرا دولت برای اصلاح رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت گام برداشت؟

وجود مشکلات متعدد در رابطه فعلی شرکت نفت و دولت، از جمله عدم شفافیت، تشویق به خامفروشی و عدم تخصیص منابع کافی برای اقدامات توسعه، موجب تصویب آیین نامه اصلاح رابطه مالی این شرکت در دولت شد.

وزارت نفت

به گزارش قدس آنلاین، یکی از اخبار مهم هفته گذشته در صنعت نفت و گاز، تصویب آیین نامه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت بود. این موضوع یکی از مواردی بود که همواره مورد مناقشه و توصیه کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی بوده است و تصویب این موضوع می‌تواند گام بلندی برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

این آیین نامه در راستا جزء ۱ بند س تبصره یک قانون بودجه تصویب شده است که در آن آمده: دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، هدف از اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت است.

وی افزود: در ساختار قبلی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، مسائل و مشکلات متعددی وجود داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شفاف نبودن ارتباط مالی دولت و شرکت ملی نفت، ناکارایی درآمدها در اوج درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن درست در زمان اوج تحریم و افت شدید درآمدها و عقب‌ماندگی شدید نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، همچنین پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی اشاره کرد.

در حال حاضر شیوه فروش نفت و فراورده های نفتی و تقسیم درآمد حاصله از آن به شکل زیر است:

چرا دولت برای اصلاح رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت گام برداشت؟

در بودجه سالانه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت به میزان ۱۴.۵% مشخص می‌شود. برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که درآمد این شرکت بسیار زیاد بوده و عدم شفافیت هزینه کرد آن موجب ناکارآمدی این شرکت شده است.

از سوی دیگر مدیران بخش نفت معتقدند این منابع مالی به هیچ عنوان کفاف نیازهای سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد و با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را افزایش و نتیجتاً هزینه تأمین مالی را افزایش داده، ثانیاً با اعمال تحریم‌های آمریکا طی سالهای اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصاً عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC، سرمایه گذاری عملاً متوقف شده است. البته به گفته کارشناسان این حق الزحمه در برخی موارد و با توجه به نوع قرارداد ممکن بود کمتر هم شود و از همین جهت لازم بود تا این رابطه شفاف تر شود.

همچنین رابطه فعلی منجر به ایجاد بدهی سنگین برای شرکت نفت شده بود. تا جایی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تا تابستان سال گذشته رقم بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

بنابراین نیاز است به این سوال پاسخ داده شود که شرکت ملی نفت به چه مقدار منابع مالی نیاز دارد تا تولید نفت کشور را به ارقام ۶ میلیون بشکه در روز برساند و از طرفی این منابع به صورت بهینه هزینه شود.

سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.

وی افزود: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی(که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. سند دوم بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ است. در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به‌ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت است.

لازم به ذکر است در سال‌های گذشته قیمت فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی همواره کمتر از قیمت‌های صادراتی بوده است. بنابراین با توجه به یکسان بودن سهم شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخل این موضوع موجب شد تا خام فروشی گسترش یابد. اقدام دولت برای اصلاح این موضوع را می‌توان گامی در جهت ایجاد شفافیت، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه میادین نفتی برشمرد.

تکذیب خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور

شهروندآنلاین 30 تیر 01

بانک مرکزی

بانک مرکزی خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور در سال گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداخت‌ها اعلام کرد

به گزارش شهروند آنلاین؛ بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه‌ها در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ ( حدود ۹.۲ میلیارد دلا) لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است.

البته چنین برداشت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها می باشد. ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه بندی می شوند.

این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار می باشد. بخشی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.

همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیر مقیم و به صورت اعتبار تجای ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا می باشد. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت هاست./ایرنا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا