نکات فارکسی

داد و ستد های هرمی

چند صباحی بیش نیست که شبکه های هرمی با هجمه ای سازمان یافته نه تنها با سرمایه های این مرز و بوم کار داشتند بلکه جوانان این دیار را نیز نشانه گرفتند و با فضای بسیار کاذبی که ساختند ، سراب یک شبه پولدار شدن را به جان جوانان انداختند و ای بسا که پس از خروج سرمایه های هنگفت و خمودگی جامعه هدف ، مبارزه با آن، البته منسجم بخوبی شکل گرفت. لیکن به تازگی با بسته شدن حوزه ها ی هرمی، شرکت های شبکه ای به ظاهر با مجوز از نهادهای ذیربط ، در حال رخنه در شبکه تجاری کشور هستند و متاسفانه با استفاده از فضای مجازی و فروش برخی کالاها که اکثر آنها شناخته شده نیست و آرم استاندارد را نیز ندارد در ساختار پیچیده شبکه ای که به صورت چهره به چهره انجام می گیرد فضای نامطلوبی را بوجود آورده اند که مسلما عوارض نامطلوبی را در پی دارد و البته گویا مشکل داد و ستد مالی را هم حل کرده اند و بجای جابجایی سکه ، کالای بظاهر تولید وطنی ولی تماما مصرف و آرایشی عرضه می نمایند جالب آنها مدعی هستند چون مستقیم از تولید به مصرف کننده می رساند پس واسطه ها حذف کرده اند و باعث بهبود بازار عرضه و تقاضا شده اند اما گویا کی نیست بپرسد اگر بهبود یافته چرا در کیفیت و قیمت هیچ تفاوتی حاصل نشده است البته آیا فکر می کنید جوابی دارند؟.

شرکت های هرمی

[ویکی فقه] در شرکت های هرمی، رایج ترین صورت آن این است که شرکتی تشکیل می شود مثلا به نام «شرکت آفتاب» کسی بخواهد به عضویت این شرکت درآید باید برگی را از این شرکت به قیمت خاصی مثلا یک هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامی پنج نفر را به ترتیب بنویسد. که نفر اول همراه با شماره حساب بانکی است. پس از خرید این برگ باید سه کار انجام دهد. و بنابر دلایلی این کار ها حرام است و مشروعیت ندارد.
نخست باید ماهیت این شرکت تبیین گردد و سپس به بیان حکم شرعی آن پرداخته شود. رایج ترین صورت آن این است که شرکتی تشکیل می شود مثلا به نام «شرکت آفتاب» کسی بخواهد به عضویت این شرکت درآید باید برگی را از این شرکت به قیمت خاصی مثلا یک هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامی پنج نفر به ترتیب نوشته شده است مثلا:۱- زید ۲- عمرو ۳- بکر ۴- عدی ۵- خالدنفر اول همراه با شماره حساب بانکی است. پس از خرید این برگ باید سه کار انجام دهد:اولا: مبلغی مثلا یک هزار تومان به حساب نفر اول که شماره حساب بانکی دارد واریز کند.ثانیا: یک هزار تومان مثلا به حساب بانکی شرکت که گرداننده این امور است داد و ستد های هرمی نیز واریز نماید. ثالثا: همه مدارک را با پست سفارشی به آدرس شرکت که عضویت آن را پذیرفته است بفرستد. و در انتظار بنشیند که پاسخ شرکت به او برسد. وقتی پاسخ شرکت به وی رسید چنین خواهد بود که چهار برگ برای این عضو ارسال می شود و در آن برگ ها همان اسامی پنج گانه ذکر شده ولی اسم نفر اول حذف گردیده و اسم این عضو در رتبه پنجم قرار گرفته است و طبعا افراد دیگر نیز یک رتبه پیش افتاده اند. پس از رسیدن این چهار برگ باید این عضو تلاش کند هر یک از این برگ ها را به فرد دیگری که مایل است عضویت شرکت را داد و ستد های هرمی بپذیرد بفروشد در این صورت هر یک از این چهار عضو که خریدار ۴ برگ شدند باید راهی را که عضو نخست پیموده است بپیمایند یعنی هر برگی را مثلا به قیمت یک هزار تومان از عضو اول بخرند (در این صورت با فروش هر چهار برگ به ۴ هزار تومان کلیه هزینه هایی که عضو داد و ستد های هرمی اول انجام داده بود تامین می شود بلکه چیزی نیز افزون باقی میماند). سپس هر یک از این چهار عضو مبلغی را مثلا هزار تومان به حساب نفر اول لیست خود واریز می کنند و مبلغی نیز مثلا هزار تومان به حساب شرکت که اشراف بر این کارها دارد نیز واریز می نمایند سپس هر کدام کارهایی را که صورت داده به وسیله پست سفارشی برای شرکت ارسال می کند در این صورت هر یک از این چهار نفر که هر کدام سه هزار و اندی هزینه کرده باید ناچار بسان عضو نخست منتظر باشد که پاسخ شرکت به او برسد. آنگاه که جواب رسید برای هر یک از این چهار نفر بسته ای که حاوی ۴ برگ دیگر است ارسال می شود که در آن برگ ها یک نام دیگر از نام این عضو دوم در ردیف پنجم و نام عضو نخست در ردیف چهارم قرار گرفته است و باید هر یک از این چهار نفر که در عرض هم می باشند ۴ برگ ارسالی را به ۴ نفر بفروشند و خریدار جدید علاوه بر این که مبلغی را باید به عنوان خرید بپردازد دو مبلغ دیگر را نیز باید هزینه کند مبلغی را برای فردی که در رتبه اول لیست فروش قرار دارد و مبلغی را نیز برای شرکت واریز نماید سپس همه رسیدهای بانکی خود را برای شرکت ارسال نماید و در انتظار پاسخ بنشیند. در این صورت خواهیم دید که تعداد کسانی که به وسیله عضو اول عضویت پذیرفته اند ۴ نفر و کسانی که به وسیله اعضای ردیف دوم عضویت یافته اند به شانزده نفر خواهد رسید. سپس این شانزده نفر که علاقه مندند عضویت شرکت را بپذیرند باید هر یک کارهای پیشین را انجام دهند یعنی پس از خرید برگ به قیمت هزار تومان دو کار دیگر نیز انجام دهند یکی واریز مبلغی به حساب فرد رتبه یک لیست خود و دیگری برای شرکت سپس مجموع فیش ها را برای شرکت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند. طبعا نتیجه پاسخ ارسال ۶۴ برگ برای ۱۶ نفر خواهد بود که برای شرکت ۶۴ عضو جدید بیابند و هر یک از این ۶۴ نفر علاوه بر خرید برگ دو کار دیگر را انجام دهند و فیش های بانکی را برای شرکت ارسال کنند و منتظر نتیجه باشند طبعا نتیجه این خواهد بود که برای این ۶۴ نفر ۲۵۶ برگ خواهد آمد که خواهان عضویت این تعداد است. هرگاه آن ۶۴ نفر توانستند (۲۵۶ =۴• ۶۴) ۲۵۶ برگ را بفروش برسانند و کارهای پیشین را تکرار کنند قطعا برای هر یک از این نفرات ۴ برگ خواهد آمد که مجموع برگ ها ۱۰۲۴ (۴• ۲۵۶) برگ خواهد بود. در این مرحله عضو نخست به تدریج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقا یافته و از داد و ستد های هرمی هر یک از این ۱۰۲۴ نفر یک هزار تومان بلاعوض دریافت خواهد کرد. و در نتیجه مالک یک میلیون و ۲۴ هزار تومان خواهد بود (۱۰۰۰• ۱۰۲۴) بدون این که دیناری ضرر ببیند بلکه آنچه را هزینه کرده بود با فروش چهار برگ تامین کرده و در نهایت این مبلغ هنگفت را مالک شده است. و داد و ستد های هرمی به همین ترتیب اگر عضویت پیش برود عضو دوم نیز پس از عضو اول مالک این مبلغ خواهد شد و همچنین اعضای دیگر به سان عضو اول بدون هزینه کردن چیزی مالک آن مبلغ خواهند شد.
خیالی بودن شرکت ها
این است واقعیت این شرکت که نامش همه جا را پر کرده و در حقیقت خواب و خیالی است که جهان خواران می خواهند از این طریق جیب خود را پرکرده و جیب ملت های فقیر را خالی کنند زیرا قطع نظر از ادله شرعی که این نوع شرکت را حرام می داند خیالی بودن آن را با ارقام ریاضی روشن می کنیم. عضو نخست در صورتی مالک این مبلغ می شود که اعضای ردیف نهایی شرکت به ۱۰۲۴ نفر برسد ولی عضوهای چهارگانه که همگی در رتبه دوم قرار دارند اگر امکان تملک این مبلغ برای آنها باشد باید اعضای ردیف نهایی به چهار هزار و نود و شش نفر (۴۰۹۶ =۴• ۱۰۲۴) برسد و همچنین اعضای ردیف سوم که همگی در یک رتبه قرار دارند (۱۶ نفر) اگر امکان تملک این مبلغ برای آنها شد باید اعضای ردیف نهایی شرکت به ۱۶۳۸۶ نفر (۶• ۴۰۹۶) برسد و همچنین اعضای ردیف چهارم که همگی در یک رتبه اند (۶۴ نفر) زمینه تملک این مبلغ بستگی دارد که تعداد اعضا به ۵۵۳۶ نفر (۴• ۱۶۳۸۶) برسد و اگر اعضای رتبه پنجم که تعداد آنها ۲۵۶ نفر است بخواهند مالک چنین مبلغی شوند باید تعداد اعضا به ۲۶۲۱۴۴ نفر برسد (۴• ۶۵۵۳۶). و در محاسبات تجاری چنین احتمالی با صفر مساوی است و چگونه این شرکت می خواهد همه اعضا به چنین مبلغی برسند در حالی که احتمال تملک مبلغ یادشده حتی برای نخستین عضو بسیار بعید است. و لذا گفته شد این نوع شرکت افسانه ای بیش نیست و هرگز نمی تواند در دل جامعه به صورت منطقی جایی باز کند جز این که اعضای نخست بدون محاسبات ریاضی فریب وعده های توخالی را می خورند و مبالغی را خرج می کنند. تاکنون ماهیت شرکت بیان شد اکنون به حکم شرعی آن می رسیم.
دلایل نامشروع بودن
شرکتهای هرمی بنا به دلایل ذیل دارای مشروعیت نیستند:
← اساس اقتصاد اسلامی
.

کلاهبرداری به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی خارجی همچون نزدک یا فارکس!

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

در این مقاله به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد،بپردازیم

در این قسمت می خواهیم به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد، بپردازیم. در اینجا روی صحبتمان با تحلیل گران و معامله گران حرفه ای بازارهایی همچون فارکس ، بورس تهران و ارزهای دیجیتال نیست. بلکه روی صحبتمان با عزیزانی است که با بازارهای مالی خارجی آشنایی ندارند.

بخش اول : آشنایی با بازارها ابتدا به صورت گذری سه بازار را مرور می کنیم:

1. بازار بورس نیویورک یا NYSE : همانطور که از نامش پیداست متعلق به آمریکا و در نیویورک قرار دارد. یکی از پر پول ترین و وسیع ترین بازارهای مالی دنیا از لحاظ گردش سرمایه به شمار می رود. شرکت هایی بسیار بزرگی همچون جی پی مورگان، اکسون موبایل و . در آن حضور دارند.

2. بازار بورس نزدک یا NAZDAQ : که بازاری جوان تر از بازار بورس نیویورک است و از حاظ مکانی در قلب نیویورک وجود دارد. به سبب آنکه دیر تر تاسیس شد سخت گیری های ابتدایی بازار بورس نیویورک در آن نبود فلذا در دهه 70 میلادی بسیاری از شرکت های نوپای تکنولوژی توانسته اند سهام خود را در آن عرضه اولیه کنند. از طرف دیگر نزدک محدودیت های سنگین مانند بورس نیویورک برای ورود سرمایه گذاران نداشت فلذا معامله گرانی با داد و ستد های هرمی حجم سرمایه های محدود هم می توانستند وارد این بازار شوند. از این رو امروزه نزدک بسیار بسیار بزرگ شده به گونه ای که بیش از 3300 شرکت در آن فعال و سهام بزرگان تکنولوژی همچون فیسبوک، اپل، آمازون، آلفابت (گوگل) و مایکرو سافت در آن داد و ستد می شود.

3. بازار مبادله ارزی یا FOREX : این بازار همانطور که از نامش پیداست بازار داد و ستند ارزی است که معامله گران در آن، ارز ها را در مقابل همدیگر معامله می کنند. این بازار به صورت فیزیکی وابسته به مکانی نیست. حجم سرمایه در گردش ای بازار به سبب حضور موسسات مالی و بانک ها و همچنین معامله گران و تحلیل گران فرد محور از سراسر دنیا بسیار زیاد است.

بخش دوم : آشنایی با روش پانزی

در سال 1920 فردی به نام چارلز پانزی با دادن وعده سبکی از سرمایه گذاری را در پیش گرفت. البته او مخترع و مبدع این سیستم نبود چرا که پیش از او نیز این روش در جامعه بود لیکن او در سطح بسیار بزرگ تری این کار را انجام داد. پانزی با وعده سودهای بسیار غیر منطقی مردم را تشویق به سرمایه گذاری در کار خود می کرد. مردم هم این کار را می کردند اما در بیان ساده پانزی اصلا کاری نمی کرد بلکه پول مردم را جمع و به عنوان سود به خودشان باز می گردانند. پس در اصل پانزی مشغول به کلاهبرداری بود. در این سیستم سود سپرده گذاران و سرمایه گذاران تا زمانی پرداخت می شود که ورودی سرمایه جدید به سیستم از حروجی آن بیشتر باشد. فلذا لازم است برای ورود سرمایه های جدید سیاست های تشویقی برای اعضا در نظر گرفته شود. از این رو در سیستم پانزی هر یک از اعضا که دیگران و اطرافیان خود را به عضویت در سیستم وادار و تشویق کند پاداشی ( سودی ) از سمت سیستم به او تعلق می گیرد. بس در اینجا پورسانت عضو گیری هم به افراد فعال داده می شد. پس تا به اینجای کار مشخصات سیستم های سرمایه گذاری که بر اساس پانزی طراحی شده اند شامل چند ویژگی مشترک هستند:

پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بهتر و اصولی تر با بازار ارزهای دیجیتال در دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال شرکت کنید.

بخش سوم : پیشنهادات غیر متعارف عموما وقتی اقتصاد در انقباض به سر می برد مردم به دنبال راه های بسیار راحت و هیجانی برای پیشرفت هستند. یکی از این راه حل ها سپردن پول خود به دیگران برای کار کردن روی پول ماست. این مورد اصل موضوع بحث ما نیست. بلکه شرکت هایی موضوع بحث ما هستند که مدعی سود قطعی و بسیار بالا به ازای پرداخت سرمایه به آن ها هستند. شرکت های اینچنین اغلب وعده هایشان به این حالت است که :

  • - وعده سود ماهانه بالا 5-6 درصد در ماه می دهند.
  • - سود های پرداختی را تضمین می کنند!
  • - اجازه برداشت پول را برای مدتی نمی دهند (6 ماه تا دو سال)
  • - مدعی کار کردن در بازارهای مثل فارکس، ارزهای دیجیتال ، نزدک و بازار بورس نیویورک هستند.
  • - هیچ چیز به جز یک دفتر یا وب سیات نیستند.
  • - بهانه های سطحی برای قانونی بودن خود نشان می دهند مثل اینکه سایت ما از مسترکارت پشیبانی می کند!
  • - سرکرده هایی که سودهای بسیاری بردند را نشان می دهند.- به اعضای عضو گیری پوسانت قابل توجهی پرداخت می کنند.

و ده ها دلیل دیگر.

شرکت های همانند یونیک فاینانس امروزه این ادعا را دارند. سرمایه گذاران در این شرکت ها نیز ابتدا از سرمایه گذاری خود راضی هستند چرا که یک سیستم پانزی در مراحل اولیه سود پرداخت می کند اما زمانی که ورود سرمایه گذار جدید به سیستم قطع یا کند شود دیگر خبری از سود یا اصل پول و سرمایه نیست.

این شرکت ها وعده سودهای چند صد در صدی در بازارهایی بسیار تخصصی همچون فارکس و نزدک می دهند. نه اینکه نتوان در این بازارها سودهای کلان کسب کرد بلکه مسئله تضمینی بودن این سود ها و پلن درآمد زایی این شرکت هاست که مشکل زاست. فعالیت در بازارهایی همچون فارکس، نزدک، ارزهای دیجیتال و و و نه تنها مشکل زا نیست بلکه بی شک سود ده هستند اما برای کسی که سال ها مهارت لازم برای تحلیل و معامله را در این بازارها بدست آورده باشد نه برای کسی که می خواهد از سیستم های پانزی ثروتمند شود. فلذا به تک تک دوستان عزیز توصیه می شود حتی المقدور از این پیشنهادات فاصله بگیرند.

پرسش و پاسخ » خرید و فروش

۱ پرسش : حکم خریدن ماشین به صورت قسطی چیست ، بسیاری از شرکتهای اتوموبیل و نماینده های رسمی شرکتها که اتومبیل های جدید و کارکرده را به صورت قسطی به مشتریان می فروشند ، هنگامی که مشتری اقدام به خرید قسطی می کند این شرکت ها یا نمایندگی ها درخواست او را به وام دهندگانی که با انها داد و ستد دارند می دهند که غالب وام دهنده ها بانک ها و شرکت های بیمه هستند واین شرکت ها به نوبه خود بر اساس مدت زمان بازپرداخت وام ، نسبتی از سود بر این وام ها می گیرند ، و به صورت طبیعی در صورت عدم بازپرداخت اقساط در مدت زمان تعیین شده دیرکرد بابت تأخیر از مشتریان می گیرند .
مقدار سود را بر اساس عوامل مهمی تعیین می شود مانند گردش مالی مشتری یا مقدار درآمد او و یا تأخیر نداشتن در پرداخت اقساط، به صورت طبیعی مقدار سودی که کارمندی که حقوق معینی دارد می پردازد ۴% ، ۳.۵% ، و یا ۵% است ، و یا بیشتر یا کمتر از این مقدار ، خریدن ماشین با کیفیت ذکر شده چه حکمی دارد ؟

پاسخ : اگر مقصود این است که وام دهندگان ابتدا ماشین را از نمایندگی ها می خرند و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشند و نسبت سود را جزئی از ثمن معامله قرار می دهند این خرید و فروش صحیح است ، بله قراردادن جریمه دیرکرد به ازای تأخیر در پراخت اقساط حرام می باشد .
و اگر مقصود این است که شرکتها یا نمایندگی های خودرو ، خود اقدام به فروش ماشین به مشتری می کنند و در مقابل ، وام دهندگان قیمت ماشین را به سازندگان خودرو یا نمایندگی های آن می پردازند ، و از مشتری ماشین به طور اقساط پول بیشتری می گیرند حرام است.

۲ پرسش : آیا خرید مجسمه آدمی و برهنه اعم از مجسمه زن و یا مرد جایز است ؟ و خرید مجسمه و تندیس حیوانات که برای زینت می تراشند چه طور است ؟

۳ پرسش : آیا جایز است در یک مغازه قصّابی که گوشت خوک می فروشد کار کرد؟ حتی در این حد که مسلمانی به یکی از کارگرانش دستور بدهد که به فلان مشتری گوشت خوک بده؟

پاسخ : فروش گوشت خوک حتی برای کسانی که آن را حلال می انگارند جایز نیست و فرق نمی کند با واسطه و یا بی واسطه باشد و اما بدون فروش و فقط در اختیار گذاشتن گوشت خوک برای کسی که آن را حلال می داند آن هم اشکال دارد و احتیاط واجب ترک آن است.

۴ پرسش : آیا فروش گوشت خوک برای یهود و نصاری و به طور کلی اهل کتاب که آن را حلال می پندارند، جایز است؟

۵ پرسش : در کشورهای غربی خرید وفروش سگ ،بازارویژه ای وجود دارد آیا خرید و فروش سگ فقط برای مأنوس شدن و زندگی همراه آن، جایز است؟

۶ پرسش : آیا جایز است از مغازه هایی خرید کرد که آنها قسمتی از سود کار خود را برای کمک به اسراییل اختصاص داده اند؟

پاسخ : فروش آن جایز نیست ولی گرفتن پول از کافر به عنوان استنقاذ اشکال ندارد البته اگر این مستلزم تقدیم گوشت گراز باشد به احتیاط واجب جایز نیست.

۱۲ پرسش : اگر در مراسماتی چون ازدواج که برای مرد انگشتر طلا خریداری میشود مرد طلای خریداری شده را بپذیرد وبعد آنرا بفروشد پولی که از فروش انگشتر بدست می آورد آیا حلال است یا حرام؟ ضمنا بدست کردن حلقه طلا برای امتحان اندازه بودن یا نبودن ایراد شرعی دارد یا ندارد؟

۱۷ پرسش : اینجانب در منطقه ای در انگلیس تحصیل می نمایم و متاسفانه در این منطقه به هیچ وجه دسترسی به گوشت حلال و قصابی مسلمان نیست طبق نظر جناب عالی آیا بنده می توانم از گوشت مرغ یا گاوکه در رستوران دانشگاه طبخ می گردد استفاده نمایم ؟

۱۹ پرسش : آیا قرار دادن جایزه مانند اسباب بازی ـ جاکلیدی و کارت اینترنت و. در بسته های تخم مرغ جهت فروش جایز است؟

۲۲ پرسش : آیا خرید فروش مواد آتش بازی همچون سیگارت وفشفشه که در مغازه ها نیز خرید وفروش می شود حلال است ؟

۲۵ پرسش : بعضیها برای فروش کالاهای خود بصورت اقساطی از فرمول ۲۴۰۰/ درصد*(۱+ مدت)* وام= سود استفاده می کنند ایا این فرمول شرعی است؟

۲۶ پرسش : عده ای برای محاسبه قیمت فروش اجناس بصورت قسطی به مشتری از فرمولهای خاصی استفاده می کنند.آیا این نوع فروش صحیح است؟

۲۷ پرسش : با توجه به این که از کامپیوتر میتوان هم در مورد دینی و علمی و هم میتوان درزمینه گناه از آن استفاده کرد ،کسب ودر آمد در زمینه فروش این محصول(کامپیوتر) چه حکمی دارد ؟

۲۹ پرسش : با توجه به اینکه چرم وارداتی از خارج کشور حکم نجاست را دارد آیا فروش کفش چرم وارداتی از خارج کشور اشکال دارد؟

۳۰ پرسش : به خاطر ماموریت شوهرم درآمریکا در محله یهودی نشین زندگی میکنیم و همه یهودی هستند آیا برای ما اشکال ندارد از این مغازه ها خرید می کنیم و دیگر اینکه در فروشگاه ها مواد گوشتی با مارک حلال موجود میباشد ایا صرف نوشته ما می توانیم از آنها مصرف کنیم یانه ؟

پاسخ : اگر به دولت صهیونیزم کمک مؤثری نمیکنند اشکال ندارد .
مجرد نوشته کافی نیست باید اطمینان به صحت آن پیدا کنید .

۳۵ پرسش : اگر در کشوری کفر کالائی خریده باشم و بدلیل بی توجهی اشکالی برای آن ایجاد کرده باشم در صورتی که اولا کالا گارانتی دارد و دوما اشکال ایجاد شده از طرف خودم بوده چه باید بکنم؟
آیا پس بدهم و از گارانتی که مربوط به اشکالات احتمالی خود کالاست استفاده کنم یا خیر؟

۳۶ پرسش : قصد خرید جنسی را برای یکی از دوستانم را دارم و قرار است که ایشان که مبلغ را در یک چک برای پنج ماه بعد بدهد آیا جایز است که ماهی سه درصد ازایشان سود دریافت کنم ـ در صورت وجود اشکال لطفاً بفرمایید چگونه می توان سود پول خویش را نیز محاسبه کنم؟

۳۷ پرسش : اگر افرادی جنسی را می آورند که من بفروشم ولی از قیمت آنان مشکوک می شوم تحقیق لازم است یا خیر ؟

۳۸ پرسش : اگر ساختمان در حال احداث را بفروش برسانیم و پول آنرا مقداری چک و بقیه را در مدت معین بنحو قسط پرداخت نماید صحت آن چگونه است ؟

پاسخ : معامله مذکور از اصل باطل است زیرا مبیع در خارج وجود نداشته بلکه بصورت کلی در ذمه بوده است و شرط صحت بیع کلی در ذمه این است که ثمن آن فی المجلس قبض و اقباض شود . و اگر بعض آن قبض شود نسبت به همان مقدار صحیح است در حالیکه در مورد سوال مقداری که قبض شده است نیز به صورت چک بوده و این بیع دین به دین است و صحیح نیست .

۳۹ پرسش : اگر جنسی را بفروشد با تاخیر ثمن بمدت معین ، اگر بعد از آن تاخیر شود آیا آن جنس ملک مشتری است یا بایع ؟

۴۰ پرسش : اگر زمینی را با دو قسط بفروشد و قسط دومی آن یکسال بعد از فروش باشد و مشتری تخلف کند حکم چیست ؟

پاسخ : اگر متعارف در خرید و فروش آن تعیین مقدار با مشاهده است کافی است . و بهر حال اگر مصالحه کنند اشکالی ندارد .

۴۳ پرسش : اگر اهل قریه زمینهای موات را بین خود تقسیم کند آیا این زمینها را حق فروش دارند در حالیکه احیاء نشده است و بیع آنان چگونه است ؟

۴۴ پرسش : زمینی که دارای درخت بوده فروش رفته و درختها قید نشده است ، و بایع منکر فروش درختهاست و مشتری عدوانا متصرف شده است و در قولنامه قیدی نسبت به درختها وجود ندارد آیا درختان جزء مبیع است یا خیر و در صورت تصرف ضمان دارد یا خیر ؟

پاسخ : اگر درختها را جزء مبیع قرار نداده اند و متعارف در آنجا هم چنین نبوده است که هر کس زمین را بفروشد درخت هم جزء آن است در این صورت درخت جزء مبیع شمرده نمی شود . و در ضمن عدم متمول بیع ضامن است .

۴۵ پرسش : اگر جنسی را بخرد که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته باشد در این صورت باید به مقداری بخرد که بمقدار آن حقوق نزد بایع بماند یا اگر تمام را خرید با احتمال اینکه او حقوق را می دهد کفایت می کند یا اگر تمام را خرید و احتمال دادن آن بعد از بیع بدهد کافی است و یا اگر تمام را خرید و علم داشت اورا پرداخته نکرده و نمی کند ، حکم او در این صورت چیست ؟

پاسخ : در همه صور بیع صحیح است و بر مالک است که خمس و زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد . ولی در مورد زکات اگر مشتری یقین داشته باشد که بایع زکات را نمی پردازد باید خود زکات سال را بپردازد ، و اگر از طرف بایع فریب خورده باشد می تواند از او مطالبه کند .

پاسخ : اگر از آلات موسیقی حرام باشد ساخت و استفاده و آموزش و معامله با آن حرام است و اگر مشترک باشد ساخت و معامله با آن اشکال ندارد و استفاده و آموزش روش غیر محرم آن جائز نیست .

تله هرمی، دامی برای سرمایه گذاران تازه کار در بورس

یا نکن با پیلبانان بازی یا خانه ایی در خور پیل ساز. این مثل، مصداقی برای فعالان در بورس است. اگر وارد داد و ستد در یک محیط سیستماتیک ولی بسیار پیچیده می شوید باید بدانید تا باقی بمانید. افراد ضعیف و ناآگاه تر در بورس همیشه بهترین، پله های صعود برای افراد سودجو هستند.

نظر کارشناسان بورس

کارشناسان خبره بورس بیان می کنند: سهامی در زمینه پتروشیمی در شهری وجود دارد که عملاً بعد از سالها هنوز به بهره­ وری نرسیده است؛ حتی مدیران پتروشیمی افق بازدهی آن را تا سال های ۱۴۰۴ را هم ممکن نمی دانند. مسئله اینجا شکل می گیرد که چگونه سهامی که ارزش بالایی به ذات ندارد؛ فراتر از مبلغ واقعی در بازار بورس خرید و فروش می شود؟ سهم نوسان قیمت اینگونه سهام ها در بازار معاملات آنقدر زیاد است که فقط ذهن را به دستکاری و هماهنگی خرید و فروش گروهی، مبادرت می کند.

قانون بورس در زمینه هماهنگی گروهی در خرید و فروش

باید گفت هر گونه حرکت هماهنگ‌ شده‌، میان معامله‌گران برای خرید سهام، مصداق دستکاری در قیمت بوده و جرم محسوب می‌شود.

خرید گروهی در بورس چیست ؟

عده ای، سهام یک مجموعه را هدف قرار می دهند و با خرید ناگهانی و گروهی به بازار، شک وارد می کنند و با بالا بردن قیمت سهام، نظر معامله گران تازه را جلب می کنند. زمانی که به اندازه کافی، گروهی و ممتد خرید کردند و افراد غیر حرفه ای تحریک به خرید سهام شدند آن موقع زمان فروش، واگذاری سهام و گرفتن سود کاذبانه از یک عمل ساختگیشان بدون ارزش واقعی است. صعودی که شیب نزولی تند و آسیب زایی را برای افراد ناشی به بار خواهد آورد.

نگرانی از این معامله ها در بورس

در اینجا نگرانی از نبود کافی آگاهی میان معامله‌گرانی است که به راحتی، اسیر چنین داد و ستدهای می‌شوند و در ادامه هم چشم خود را بر حقایق می‌بندند. این معامله‌گران در نهایت، سود و زیان بورس را وابسته به شانس و اطلاعات رانتی عنوان کرده و با این تفکر و انتشارش به بازار بورس صدمه می زنند.

تلاطمی در قیمت بورس

اعتماد عمومی افراد غیرحرفه ای در بورس وقتی ضرر کردند از دست می رود و با تجربه تلخ، بورس را ترک و بقیه را با تعریف شکستشان در بورس و رانت بازی بودن از سرمایه گذاری دلسرد می کنند. ارزش غیر واقعی برای یک سهام ایجاد کردن باعث می شود شخصی به طمع سود بیشتر خرید کند، آن وقت معلوم نیست با چه قیمتی حاضر به فروش و واگذاری سهام است؛ این تلاطم، کل بازار بورس را تحت تاثیر قرار می دهد.

چه کسانی ضرر می کنند ؟

در خرید گروهی که شبکه هرمی معاملات شناخته می شود؛ بیشترین سود را افراد راس هرم می برند و ضرر اصلی شامل افراد و عضوهای پایینی می شود. حبابی کردن ارزش یک سهام، شیوه اصلی خرید و فروش داد و ستد های هرمی در معاملات گروهی است.

سواستفاده

افرادی سودجو از ضعف افراد ناآگاه به نفع خودشان بهره می برند. در اینترنت و شبکه های اجتماعی، سیگنال های خرید آزاد می کنند به واسطه همین دهان به دهان شدن بین افراد خواهان یک شبِ ره صد سال رفتن یک موج ایجاد می شود، وقتی شرایط برای موج سواری مهیا شد؛ بازیگران اصلی وارد صحنه می شوند. ریشه اصلی چنین رخدادی را می‌توان در عدم آگاهی یا توهم از شناخت روند سرمایه گذاری دانست.

رفتار کلاغی

در مطالب پیشین در مورد سهامداران کلاغی به تفصیل صحبت کردیم. همین سرمایه گذاران کلاغی، طعمه اصلی سودجویان تله هرمی هستند. کسی به خاطر محض رضای خدا به فعالان تازه کار بورس، سینگال نمی دهد “که فلان سهام، گران خواهد شد، بهتر است بخری… .” “می گویند: گران می شود.” ” کله گنده های این کار می گویند، بخری یک هفته سود، کردی.” و اینگونه راهنمایی ها بر پایه های می گویند و از منبعی مبهم که آینده یک سهام دار تازه کار را به قهقرا می برد.

سفته بازی یکی از راه های درآمد

در تله هرمی در بازار بورس یکی از روش های موثر، روش سفته بازی می باشد. سفته بازی چیست؟ انجام معاملات اقتصادی ریسک‌دار، به منظور حصول سود از نوسانات کوتاه یا میان مدت در بازار کالای تجاری است. خیلی از سفته‌ بازها توجه کمتری به ارزش اصلی سهام دارند و به جای آن صرفاً بر تغییرات قیمت یا تحلیل تکنیکی، تمرکز می‌کنند. هدف آن ها این نیست که از اصول منطقی داد و ستد، سودی منصفانه دریافت کنند.

فرق سرمایه گذار و سفته باز

سفته باز، مالی را به خاطر شرایط خاص صاحبش با نیاز مبرم به نقدینگی به قیمت پایین می خرد، با جو سازی و شایعه در مدت کوتاهی با سود بالا آن را می فروشد. برعکس، سرمایه گذار فردی است که مالش را با گذر زمان و سوددهی منطقی جا به جا می کند. اگر وارد بورس می شوید سرمایه گذار باشید نه سفته باز و نیروی گروه های هرمی.

داد و ستد های هرمی

جایگزینی شرکت های شبکه ای با هرمی

چند صباحی بیش نیست که شبکه های هرمی با هجمه ای سازمان یافته نه تنها با سرمایه های این مرز و بوم کار داشتند بلکه جوانان این دیار را نیز نشانه گرفتند و با فضای بسیار کاذبی که ساختند ، سراب یک شبه پولدار شدن را به جان جوانان انداختند و ای بسا که پس از خروج داد و ستد های هرمی سرمایه های هنگفت و خمودگی جامعه هدف ، مبارزه با آن، البته منسجم بخوبی شکل گرفت. لیکن به تازگی با بسته شدن حوزه ها ی هرمی، شرکت های شبکه ای به ظاهر با مجوز از نهادهای ذیربط ، در حال رخنه در شبکه تجاری کشور هستند و متاسفانه با استفاده از فضای مجازی و فروش برخی کالاها که اکثر آنها شناخته شده نیست و آرم استاندارد را نیز ندارد در ساختار پیچیده شبکه ای که به صورت چهره به چهره انجام می گیرد فضای نامطلوبی را بوجود آورده اند که مسلما عوارض نامطلوبی را در پی دارد و البته گویا مشکل داد و ستد مالی را هم حل کرده اند و بجای جابجایی سکه ، کالای بظاهر تولید وطنی ولی تماما مصرف و آرایشی عرضه می نمایند جالب آنها مدعی هستند چون مستقیم از تولید به مصرف کننده می رساند پس واسطه ها حذف کرده اند و باعث بهبود بازار عرضه و تقاضا شده اند اما گویا کی نیست بپرسد اگر بهبود یافته چرا در کیفیت و قیمت هیچ تفاوتی حاصل نشده است البته آیا فکر می کنید جوابی دارند؟.

دوستان مستقر در اداره صنعت ، معدن و تجارت سبزوار آیا می دانند چند درصد جوانان و متاسفانه حتی دانشجویان سرخورده از عدم وجود فضای اشتغال در شهرستان به بازاریابی و یا همان ویزیتوری می پردازند و به دلیل رویای یک شبه پولدار شدن چگونه دوستان و اقوام خود را در معذوریت اخلاقی قرار داده و برای سود بیشتر با دلالی گری دست در جیب یکدیگر می کنند

*جالب است در مواجهه با این جوانان هنگامیکه که واژه ویزیتوری را بکار می برید بسیار بر می آشوبند و چه نابخردانه اسامی پرطمطراق بر خود و زیر مجموعه های خود برگزیده اند*

اداره متولی امر آیا می داند در این وانفسای رکود بازار، نخستین لطمه ای که وارد می شود به جامعه اصناف کشور است که سالیان سال شریان های مهم تجاری را پایه ریزی کرده اند و اگر قرار است دگردیسی انجام پذیرد باید این ساختار بهبود یابد نه اینکه ساختاری هم عرض ایجاد شود و بدون هیچ پشتوانه ای و هیچ نوع نظارتی این نظام شبکه ای، بنیان های نظام سنتی را که مالیات می پردازد و با ساختاری منسجم ، نظارت می شود صدمه پذیر نمایید

اداره صنعت ، معدن و تجارت سبزوار آیا بیدارید؟ به یقین هستید. لطفا بفرمایید این نظام شبکه ای مجازی که مدعی است دارای مجوز است چگونه رصد داد و ستد های هرمی می شود اصلا چگونه کالا تولید می کنند و یا به واقع چند درصد تولیدات ایرانی است براستی می توانید توضیح دهید چرا اکثرو یا نه به تمامی محصولات آنان مصرفی و البته اکثرا بهداشتی است

دوستان همراه در این اداره معظم هر چند می دانیم امور روزمره را بخوبی به سرانجام می رسانید اما رخوت کافیست کمی از روزمرگی خلرج شوید شما وظایف کلان تری دارید نامه ها را یک ربوت و ماشین امضا هم می تواند ارجاع دهد و به کارتابل ها ارسال کند ما انسانهای شریفی هستیم و اگر بخوبی راهنمایی شویم می توانیم حتی بدون استفاده از منابع خدادادی مولد باشیم و نه مصرف کننده و دلال های با شکل و شمایل یقه سفیدها.

باور کنید ایرانی می تواند با آموزه های دینی خود و غیرت و حمیت الهی بر هر مشکلی فایق آید کافیست در این خط مقدم اقتصاد مقاومتی که باید سرداران جسوری داشته باشد همه با صلابت به پیش رویم مردم همیشه ثابت کرده اند با شهامت و پشتکار هستند آیا شما هستید؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا